banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Emrah Özkul
Bural Önal
2018 Cilt 8
 
 
Deomed Yayıncılık
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 5 Nisan 2017; Kabul tarihi: 27 Eylül 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 24 Nisan 2018
doi:10.2399/yod.18.004; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Bir Bologna Değerlendirme Çalışması: Eğitim Yönetimi Lisansüstü Program Yeterliliklerine İlişkin Kazanımların İncelenmesi
Şakir Çınkır, Sevgi Yıldız (E-mail)
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara
Özet
Yükseköğretim kurumlarında, etkili kalite güvence sisteminin göstergelerinden biri, öğrencilerin devam ettikleri program için belirlenen program yeterliliklerini kazanma düzeyleridir. Bu çalışmada, eğitim yönetimi lisansüstü programlarına devam eden/tamamlamış öğrencilerin program yeterliliklerine ilişkin kazanımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel yöntemler birlikte kullanılarak veri çeşitlemesi tekniği uygulanmıştır. Araştırmada ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak toplam 45 lisansüstü öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen "Eğitim Yönetimi Lisansüstü Program Yeterlilikleri (EYLPY) Anketi" ile toplanmıştır. Araştırmanın nicel verileri SPSS programı ile analiz edilmiş, nitel verileri ise NVIVO programı aracılığıyla içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma bulguları lisansüstü öğrencilerin program yeterliliklerini orta düzeyde kazandıklarını göstermektedir. Yüksek lisans grubunun en az "öğrenme yetkinliği" boyutunda; en yüksek ise "iletişim ve sosyal yetkinlik" boyutunda yeterlilik kazandıkları belirlenmiştir. Doktora grubunun ise en az "bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği" boyutunda; en yüksek ise "öğrenme yetkinliği" boyutunda yeterlilik kazandıkları belirlenmiştir. Bununla beraber, katılımcılar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), ders programı, öğretim üyelerine erişememe ve öğretim üyeleri ile iletişim konularında sorunlar yaşadıklarını belirtmiştir. Ayrıca katılımcılar ders değerlendirmelerin sübjektif olması ve danışmanlarından kaynaklanan çok sayıda sorun yaşadıklarını ifade etmiştir. Araştırma bulguları eğitim yönetimi program yeterliliklerinin öğrenciler tarafından istenen düzeyde kazanılmadığını göstermektedir. Bu nedenle, eğitim yönetimi programları yeniden değerlendirilmeli ve ulusal düzeyde standart bir program yeterlilikleri belirlenmelidir. Ayrıca programdaki eksikliklerin ivedilikle giderilmesi, zayıf yönlerin güçlendirilmesi geleceğin akademik kadrosuna potansiyel oluşturan lisansüstü öğrencilerin niteliğinin arttırılması için önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Bologna süreci, eğitim yönetimi, lisansüstü program yeterlilikleri
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.