banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 4 Nisan 2018; Kabul tarihi: 22 Eylül 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 26 Nisan 2019
doi:10.2399/yod.18.042; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Akademik Danışmanlık Uygulamasına İlişkin Lisans Öğrencilerinin ve Akademik Danışmanların Görüşleri
Yeşim Çapa Aydın1,2 ORCIDID, Oya Yerin Güneri1,2 ORCIDID, Esra Eret2 ORCIDID (E-mail), Funda Barutçu Yıldırım2 ORCIDID
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bililmleri Bölümü, Ankara
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Öğrenme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara
*Bu çalışmanın bir bölümü, 6-10 Eylül 2015 tarihlerinde, Macaristan, Budapeşte'de yapılan European Conference on Educational Research (ECER) adlı kongrede sunulmuştur.
Özet
Bu çalışmanın amacı Ankara'da bir devlet üniversitesinde uygulanan akademik danışmanlık sürecine ilişkin öğrencilerin ve akademik danışmanlık yapan öğretim üyelerinin görüşlerini incelemektir. Çalışmada tarama ve ilişkisel araştırma desenleri kullanılmıştır ve veriler çevrim içi anket yoluyla 130 akademik danışmandan ve 840 lisans öğrencisinden elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimleyici ve çıkarımsal istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular, akademik danışmanların ve öğrencilerin bir akademik dönem içinde çoğunlukla bir ya da iki kez görüştüklerini ve bu görüşmelerin sıklıkla ders kaydı ve ders onayı hakkında olduğunu göstermiştir. Akademik danışmanlık sürecine ilişkin akademik danışmanların görüşleri, öğrencilerinkinden daha olumlu bulunmuştur. Öğrencilerin akademik danışmanlığa ilişkin memnuniyet düzeylerini yordayan faktörler arasında yüz yüze görüşmelerin sıklığı, akademik danışmanlık kapsamında yapılan etkinliklerin sayısı ve akademik danışmanın özellikleri yer almaktadır.
Anahtar Sözcükler: Akademik danışmanlık, danışanların ve danışmanların görüşleri, yükseköğretim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.