banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Örnek Olay
Geliş tarihi: 5 Nisan 2018; Kabul tarihi: 20 Temmuz 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 13 Mayıs 2019
doi:10.2399/yod.18.037; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Bologna Sürecinde Program ve Ders Bilgi Paketlerinin Olgubilim Çalışması ile İncelenmesi
Seval Fer1 ORCIDID, Hülya Kelecioğlu1 ORCIDID, Derya Çobanoğlu Aktan1 ORCIDID, Sevinç Gelmez Burakgazi1 ORCIDID, Özlenen Özdiyar1 ORCIDID (E-mail), Funda Uysal2 ORCIDID, Nermin Kıbrıslıoğlu Uysal1 ORCIDID, İbrahim Uysal3 ORCIDID, Levent Ertuna4 ORCIDID
1Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bililmleri Bölümü, Ankara
2Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bililmleri Bölümü, Burdur
3Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bililmleri Bölümü, Bolu
4Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bililmleri Bölümü, Sakarya
*Bu çalışmanın bazı bölümleri 11-14 Mayıs 2017 tarihinde Denizli'de düzenlenen Türkiye IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi'nde sunulmuştur. Makale, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen "An Evaluation of the Effectiveness of Hacettepe University Education Faculty School of Educational Sciences Curricula with Respect to the Bologna Process" başlıklı 7199 no'lu projenin bir bölümüdür.
Özet
Araştırmanın amacı Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim programının (program ve ders bilgi paketlerinin) Bologna süreci bağlamında incelenmesidir. Fenomenoloji araştırma yöntemine göre desenlenen araştırmada "Bologna süreci bağlamında eğitim programlarının etkililiği" problemi incelenmiştir. Veriler öğrenciler ve öğretim elemanlarından oluşan iki ayrı odak grup görüşmesi ile toplanmış ve Miles ve Huberman'ın aşamalarına göre analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları hazırlama, uygulama, ve kalite güvencesi olmak üzere üç araştırma problem çerçevesinde raporlanmıştır. Araştırmanın bazı sonuçları şunlardır: Sürecin olumlu yönü olarak hem öğrenciler hem de öğretim elemanları sürecin bilgiye ulaşmayı ve seçmeli dersler yardımı ile ders seçim sürecini kolaylaştırdığı konusunda ortak görüş bildirirken; tüm katılımcılar bilgi akışındaki eksiklikten, verilen görevlerin net olmamasından, sürecin önemine inanılmamasından, hazırlama sürecine gösterilen dirençten, adil olmayan iş yükü dağıtımından, yeterlilikler ve derslerin eşleştirilmesindeki hatalardan yakınmıştır. Ayrıca öğretim görevlileri, gözden geçirme ve dönüt süreçlerindeki problemlerden de bahsetmiştir.
Anahtar Sözcükler: Bologna süreci, fenomenoloji, öğretim programı, program bilgi paketi
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.