banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 8 Nisan 2018; Kabul tarihi: 1 Aralık 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 19 Ağustos 2019
doi:10.2399/yod.18.046; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Akademisyen Görüşlerine Göre Akademide Kin Tutma
Bilgen Kıral1 ORCIDID (E-mail), Funda Nayır2 ORCIDID
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Aydın
2Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Denizli
*Bu çalışma 1-3 Şubat 2018 tarihlerinde, Aydın Kuşadası'nda yapılan "XV European Conference on Social and Behavioral Sciences" adlı kongrede sunulan bildirinin geliştirilmiş şeklidir.
Özet
Bireyler, zaman zaman yaşadıkları olumsuzluklardan dolayı karşısındaki kişiye karşı olumsuz duygular hissetmekte ve bu duygu zaman içerisinde kin tutma davranışına kadar gidebilmektedir. Üniversiteler gibi özgür, bilimsel ve tarafsız olunması gereken kurumlarda bile görülebilen kin tutma davranışı, hem kin tutan hem de kin tutulan bireyin hayatını olumsuz etkilemekte ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilmektedir. Bu çalışmanın amacı akademide yaşanan kin tutmaya ilişkin akademisyenlerin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinde çalışan 13 gönüllü akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri görüşme yöntemi ile toplanmış, toplanan veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre araştırmaya katılan akademisyenlerin çoğunluğu kin tutmaktadır. Kin tutma sadece bireysel ilişkiler arasında kalmamakta mesleki süreci de etkilemektedir. Kin tutmak bireyi psikolojik olarak olumsuz etkilemekte ve kişiler arası ilişkide sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Akademisyen, kin tutma, nitel araştırma, üniversite
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.