banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 17 Mayıs 2018; Kabul tarihi: 8 Şubat 2019; Çevrimiçi yayın tarihi: 8 Ekim 2019
doi:10.2399/yod.19.006; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Türkiye'de Yabancı Dil Öğretmenliği Lisans Programlarının Kültürlerarası Yaklaşım Açısından İncelenmesi
Çiğdem Kurt ORCIDID (E-mail), Veda Aslım Yetiş ORCIDID
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Fransızca Öğretmenliği Programı, Eskişehir
*Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen 1607E572 numaralı proje kapsamında desteklenen "Enseignement/Apprentissage Interculturel Précoce des Langues Étrangères: État des Lieux Exploratoire dans la Formation des Enseignants en Turquie" başlıklı doktora tezinden üretilmiştir ve çalışmanın bir kısmı Antalya'da 20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde özet bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Kültürlerarası iletişim beceresinin gün geçtikçe ivme kazandığı günümüz dünyasında toplumların; birbirini ötekileştirmeden karşılıklı olarak daha hoşgörülü olduğu barışçıl bir dünya için birçok ülkenin eğitim politikalarına ve özellikle de yabancı dil öğretmeni eğitimi programlarının içeriklerine kültürlerarasılığı dâhil ettiği görülmektedir. Bu doğrultuda, araştırmamızın genel amacı; Türkiye'de Eğitim Fakültesi Yabancı Dil Öğretmenliği programlarında yer alan derslerin ve özellikle de "Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi" dersinin içeriklerini kültürlerarası yaklaşım açısından incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda, kriter örnekleme çerçevesinde belirlenen 1161 dersin içeriği, doküman tekniği ile incelenmiştir ve elde edilen veriler nitel içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda, kültürlerarasılık konusunu programdaki ders içeriklerine en çok dâhil eden Almanca Öğretmenliği programının ilk sırada, Fransızca Öğretmenliği programının ikinci sırada, İngilizce Öğretmenliği programının ise üçüncü sırada yer aldığı saptanmıştır. Ancak "Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi" dersinin içeriğine odaklandığımızda, Almanca Öğretmenliği programında söz konusu derste kültürlerarasılığa değinilmemiştir. Fransızca Öğretmenliği programı ise, kültürlerarasılığı en çok "Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi" dersinin içeriğine dâhil ettiği görülmüştür. Bu çalışma ile kültürlerarasılığa öğretmen eğitimi programlarında daha fazla yer verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Çocuklara yabancı dil öğretimi, içerik analizi, kültürlerarasılık, kültürlerarası iletişim becerisi, yabancı dil öğretmeni eğitimi
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.