English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 2, Ağustos 2018,
Sayfa: 125-132
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 1 Mart 2017; Kabul tarihi: 5 Ağustos 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 25 Nisan 2018
doi:10.2399/yod.17.019; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Türkiye'deki kimya mühendisliği bölümlerinin akademik performanslarına göre sıralanması
Başar Uyar (E-mail)
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kocaeli
Özet
Bu çalışma, Türkiye'deki kimya mühendisliği bölümlerini son beş yıldaki akademik üretkenliklerine göre sıralamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Literatürde Türkiye'nin üniversitelerini bölüm düzeyinde değerlendirerek sıralayan ilk ve tek çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Akademik üretkenliğin hesaplanması için yayınlanmış uluslararası makaleler, tamamlanmış TÜBİTAK destekli araştırma projeleri ve lisansüstü tezler kullanılmıştır. Bölümler hem toplam etkinlik sayılarına, hem de kişi başına düşen etkinlik sayılarına göre sıralanmıştır; toplam etkinliğe göre yapılan sıralamanın toplumun ve bilimsel çevrenin algılarını daha iyi yansıttığı görülmüştür. Değerlendirmeler Türkiye'deki en iyi kimya mühendisliği bölümünün İstanbul Üniversitesi bünyesindeki bölüm olduğunu işaret etmektedir, ilk on bölüm üç büyük şehirdeki (İstanbul, Ankara, İzmir) üniversitelerdedir. Sadece ilk üç sırada yer alan bölümlerin makale üretimleri yurtdışındaki benzer bölümlerin düzeyine ulaşabilmektedir. Akademik olarak aktif olmayan akademisyen ve bölüm sayısı dikkat çekici düzeydedir; akademisyenlerin beşte biri son beş yılda WoS veritabanında dizinlenen dergilerde makale yayınlamamıştır, dört bölümde hiç lisansüstü tez yapılmadığı görülmektedir, sekiz bölümün hiç tamamlanmış projesi bulunmamaktadır. Dikkat çekici bir başka bulgu da yıldan yıla bölüm ve akademisyen sayısının artmasına rağmen toplam akademik çıktı sayısının artmamasıdır.
Anahtar Sözcükler: Akademik performans, araştırma değerlendirmesi, bibliyometri, kimya mühendisliği, sıralama
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.