English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 2, Ağustos 2018,
Sayfa: 133-139
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 16 Nisan 2017; Kabul tarihi: 17 Kasım 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 26 Nisan 2018
doi:10.2399/yod.18.005; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Odyolojide danışmanlık: Öğrencilerin bakış açısıyla
Filiz Aslan1 (E-mail), Esra Yücel1, Carolyn Peluso Atkins2
1Hacettepe Üniversitesi, Odyooji Bölümü, Ankara; 2West Virginia Üniversitesi, İletişim Bilimleri ve Bozuklukları Bölümü, Morgantown, WV, ABD
Özet
Danışmanlık becerileri, odyoloji ünitelerinde hastaların ve ailelerinin memnuniyeti arttırmak için önemlidir. Bu çalışmanın amacı, odyoloji öğrencilerinin danışmanlık becerileri, kendilerinin kişilerarası iletişim becerileri ve danışmanlık sürecindeki sınırlarına ilişkin bilgilerine yönelik bakış açılarının belirlenmesidir. İlk ankete yirmi bir öğrenci, ikinci ankete otuz sekiz öğrenci katılmıştır. Bütün öğrenciler 2015-2016 bahar döneminde "İletişim Bozukluklarında Danışmanlık" dersini almışlardır. Öğrenciler "İletişim Bozukluklarında Danışmanlık" dersinden önce ve sonra değerlendirilmişlerdir. Katılımcılar her iki ankette de iki form doldurmuşlardır. İlk formun amacı öğrencilerin danışmanlık ve kişilerarası iletişim becerilerine yönelik algılarının belirlenmesidir. İkinci form, öğrencilerin odyoloji pratiğindeki uzmanlık sınırları hakkındaki bilgilerini değerlendirmeyi hedeflemiştir. Sonuçlar, dersin sonunda öğrencilerin iletişim becerileri ve kendileri hakkında daha güvenli hissettiklerini işaret etmektedir. Ancak danışmanlık becerilerinden memnun olmalarına rağmen, odyolog olarak danışmanlık sınırlarını belirlemede zorlanmaya devam etmişlerdir. Odyoloji programlarının odyologların danışmanlık sınırlarını vurgulayan, danışmanlığa yönelik daha fazla derse ve eğitim programına ihtiyaçları bulunmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Danışmanlık becerileri, odyoloji, uzmanlık eğitimi
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.