English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 2, Ağustos 2018,
Sayfa: 140-149
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 7 Mart 2017; Kabul tarihi: 9 Ocak 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 30 Nisan 2018
doi:10.2399/yod.18.007; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Akademisyen Görüşleri Doğrultusunda Yükseköğretimde Performansa Dayalı Akademik Teşvik Sisteminin İncelenmesi
Gürol Yokuş1 (E-mail), Burak Ayçiçek2, Sedat Kanadlı1
1Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Mersin; 2Milli Eğitim Bakanlığı, Süleyman Şah Çok Programlı Anadolu Lisesi, Hatay
Özet
Eğitim sisteminin temeli olan yükseköğretim kurumları için performans, motivasyon ve teşvik kavramları önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmada, 2015 yılında uygulamaya konulan akademik teşvik sistemi hakkındaki akademisyen görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışma betimsel modelde tasarlanmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu farklı üniversitelerde görev yapan 27 akademisyen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak "Akademik Teşvik Sistemine İlişkin Açık Uçlu Anket Formu" kullanılmıştır. Bu çalışmada ortaya çıkan bulgular doğrultusunda, teşvik sistemiyle ilgili akademisyen görüşleri tekrar etme sıklığına göre şu şekilde kategorize edilmiştir: "Bilimsel Etiğe İlişkin Olumsuz Doğurgular", "Niceliğin Egemenliği ve Akademik Amaçtan Sapma", "Yorgun Türk Bilim Cemiyetine Taze Kan", "Akademik Teşviğe İlişkin Duyuşsal Boyut", "Puanlama Kriterlerine İlişkin Akademik Camiada Rahatsızlık" ve "Akademik Camiada İsteksizlik". Önem ve tekrar sırasına göre ortaya çıkan kodlar şu şekildedir: "Etik Dışı Davranışların Yaygınlaşması" (f=18), "Akademisyenlerden Gelen İyileşme Önerileri-Beklentileri" (f=15), "Puanlamanın Belirli Maddelerine İlişkin Tepki" (f=14), "Niceliksel Artış/Niteliksel Düşüş" (f=13), "Performansta Artış Sağlayıcı Figür olarak Akademik Teşvik" (f=13), "Olumlu Tutum" (f=13), "Motive Edici Figür Olarak Akademik Teşvik" (f=11), "Teşvikte 30 Puan Kriterine Karşı Tepki" (f=7), "Akademik Çabanın Parayla İlişkilendirilmesi" (f=7), "Olumsuz Tutum" (f=6), "Ticari Pazar Oluşturma Riski" (f=6), "Kurum İçi Rekabet" (f=5), "Bir Mobbing Aracı Olarak Akademik Teşvik" (f=5) ve "Akademisyenlerin İtibarının Teşviğe Göre Belirlenme Sorunu" (f=4). Çalışmanın sonucunda, akademisyenler, akademik camianın nitelikli çalışma yapamadığını, bu sistemin akademik üretkenliği artırmayı amaçladığını, fakat etik ihlallere yol açtığı için bazı akademisyenleri isteksiz kıldığını belirtmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: Akademik performans, akademik teşvik, performansa dayalı değerlendirme
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.