English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 2, Ağustos 2018,
Sayfa: 150-157
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 25 Mayıs 2017; Kabul tarihi: 8 Aralık 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 15 Mayıs 2018
doi:10.2399/yod.18.006; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Türkiye'de Hemşirelik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin Güncel Durumun İncelenmesi*
Nilay Özkütük (E-mail), Fatma Orgun, Berna Akçakoca
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı, İzmir
*Bu çalışma daha önce 16-18 Mart 2017 tarihlerinde Antalya'da yapılan First International Nursing Congress'de (ICON-2017) sözel bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Araştırma, Türkiye'de yükseköğretimde hemşirelik eğitimi veren okulların güncel durumlarını belirleyebilmek amacı ile yapılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye'de hemşirelik eğitimi veren yükseköğretim kurumları; yapısı, yönetim ve öğretim elemanı, eğitim ve gelişim durumu gibi alt boyutları ele alınarak incelenmiş ve durum tespiti yapılmıştır. Araştırma verileri Temmuz-Ağustos 2016 tarihleri arasında yükseköğretimde hemşirelik eğitimi veren okulların resmi internet sayfalarından, Yükseköğretim Kurulunun elektronik veri tabanı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin kılavuzlarından faydalanılarak toplanmıştır. 2016 yılı Ağustos ayı itibari ile ülkemizde 114 fakülte/yüksekokul yükseköğretimde hemşirelik eğitimi vermektedir. Bu okullardan 28'i vakıf, 86'sı devlet üniversitesi olup, 60'ı fakülte ve 54'ü yüksekokuldur. Okullarda toplam 2188 öğretim üye ve elemanı ve 54.411 hemşirelik öğrencisi vardır. Yüksek lisans eğitimi veren 69, doktora eğitimi veren 35 okul bulunmaktadır. Okullardaki yönetici ve öğretim elemanlarının meslekleri, unvanları, okulların bulunduğu bölgeler, öğretim elemanı sayısı, eğitim sistemi, anabilim dallarına ayrılma durumu, yüksek lisans-doktora eğitimi, okulların dergi çıkarma durumu, yabancı dil eğitim durumu ve akreditasyon gibi özellikleri incelenerek genel bir durum saptaması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yükseköğretimde hemşirelik eğitimi veren okulların; eğitici sayısının öğrenci sayısına göre yetersiz olduğu, yaklaşık olarak 41 öğrenciye 1 öğretim elemanı düştüğü, sadece hemşirelik eğitimi veren (%34) okul yöneticilerinin %13.9'unun hemşirelik mesleğinden olduğu, tüm okul yöneticilerine bakıldığında ise yalnızca %29.6'sının mesleğinin hemşirelik olduğu gibi önemli sonuçlar elde edilmiştir. Okullar tek tek ele alındığında ise hemen her alanda aralarında büyük farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, hemşirelik eğitimi, Türkiye, yükseköğretim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.