English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 2, Ağustos 2018,
Sayfa: 158-171
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 20 Haziran 2017; Kabul tarihi: 11 Ocak 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 24 Mayıs 2018
doi:10.2399/yod.18.009; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Üniversite Öğrencileri Arasında Gözlenen Travmatik Yaşantılar ile Sosyal Destek, Yardım Arama ve Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkiler
Münevver Özdemir, Hikmet Yazıcı (E-mail)
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı, Trabzon
*Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Hikmet Yazıcı danışmanlığında Münevver Özdemir tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Özet
Travmatik yaşantılar, birey ve toplum ruh sağlığını önemli ölçüde tehdit eden sarsıcı olaylardır. Birçok insanın yaşamı boyunca bu olaylardan en az biriyle karşılaştığı bilinmektedir. Bu araştırmanın temel amacı; travma yaşantısına sahip üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım arama davranışlarını, başa çıkma tutumları ve algılanan sosyal destek ile ilişkilendirerek incelemektir. Araştırmanın örneklemi; nicel kısımda 700, nitel kısımda 10 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma sonuçları, üniversite öğrencilerinin travmatik olaylara maruz kalma ya da şahit olma sıklığının yüksek olduğunu göstermektedir. Travmatik yaşantılara sahip olma durumu, algılanan sosyal destek ile anlamlı düzeyde ilişkili bulunmuş ve travmatik yaşantılara sahip olmayanların algıladıkları sosyal desteğin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Diğer bireylerle kıyaslandığında travmatik olaylara maruz kalan ya da şahit olan bireylerin psikolojik yardım arama tutumları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Araştırmada; travma mağdurlarının duygusal-sosyal destek arama ve kabul etme; böyle bir deneyime sahip olmayanların ise mizah ve araçsal sosyal destek arama ve başa çıkma tutumlarını anlamlı düzeyde daha sık kullandıkları saptanmıştır. Diğer başa çıkma tutumları, travmatik yaşantı ile ilişkili bulunmamıştır.
Anahtar Sözcükler: Algılanan sosyal destek, başa çıkma, travmatik olaylar, yardım arama
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.