banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 3, Aralık 2018,
Sayfa: 249-263
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 11 Nisan 2017; Kabul tarihi: 11 Ocak 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 1 Ağustos 2018
doi:10.2399/yod.18.008; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Meslek Yüksekokulu Öğrenci ve Mezunlarının Kariyer Seçimlerine Etki Eden Faktörler ile Kariyer Beklentileri: Öz Yeterliğin Aracı Rolü
Tuncer Fidan1 (E-mail), İnci Öztürk Fidan2, Hasret Öztürk3
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, İç Denetim Birimi, Burdur; 2Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara; 3Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Burdur
Özet
Bu çalışmada meslek yüksekokulu öğrenci ve mezunlarının işe geçiş sürecinin betimlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, kariyer seçiminin gerçekleştiği bağlamı dengeli bir şekilde kavramlaştırdığı düşünüldüğünden sosyal bilişsel kariyer kuramı seçilmiştir. Meslek seçimine etki eden bireysel, yapısal ve kurumsal-ilişkisel faktörler ile kültür öğelerinden bireycilik ve toplumculuğun meslek yüksekokulu öğrencilerinin mesleki sonuç beklentileri üzerindeki etkileri sınanmıştır. Bunun yanında, öğrencilerin kariyer kararı öz yeterlik düzeylerinin bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki aracılık rolü incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan öğrenciler ile 2016 yılında mezun olan kişiler oluşturmaktadır. Araştırma sonucuna göre kurumsal-ilişkisel faktörler ile yapısal faktörlerin, öz yeterlik ve sonuç beklentileri üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Öte yandan, bireysel faktörler ile toplumculuk ve bireyciliğin öz yeterlik ve sonuç beklentilerinin anlamlı yordayıcıları oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu değişkenler arasındaki ilişkide öz yeterliğin aracılık etkisi bulunmaktadır. Araştırma ile meslek yüksekokulu öğrencilerinin kariyer yollarının başlangıç evresinin modellenmesi ve böylece uygulayıcıların işe geçiş sürecinin kolaylaştırılması için ne tür müdahale stratejilerinin uygulamaları gerektiğine ilişkin farkındalık geliştirmesi beklenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kariyer kararı, kariyer kararı özyeterliği, meslek yüksekokulu, mesleki sonuç beklentileri
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.