banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 3, Aralık 2018,
Sayfa: 264-281
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 26 Ağustos 2017; Kabul tarihi: 9 Şubat 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 8 Ağustos 2018
doi:10.2399/yod.18.014; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Üniversitelerin Lisans Programlarında Uygulanan Çekirdek Programların Değerlendirilmesi*
Elif İlhan1 (E-mail), Nurdan Kalaycı2
1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Kırşehir; 2Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara
*Bu çalışma, "Üniversitelerin Lisans Programlarında Uygulanan Çekirdek Programın Değerlendirilmesi" adlı doktora tezinin bir bölümünden üretilmiştir.
Özet
Bu araştırmada, üniversitelerin lisans programlarında uygulanan çekirdek programlar değerlendirilmiş ve çekirdek programın etkili bir şekilde geliştirilip uygulanmasına ilişkin öneriler belirlenmiştir. Araştırma, tarama modelindedir ve nitel araştırmalardan durum çalışması özelliği göstermektedir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye'de üç farklı vakıf üniversitesinde çekirdek program kapsamında dersler vermiş/vermekte olan toplam 37 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Görüşmeler yoluyla elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ve bazı betimsel (tanımlayıcı) istatistikler ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğretim elemanları üniversitelerinde uygulanmakta olan çekirdek programın, öğrencilerin temel beceri alanlarında gelişimlerini desteklediğini, buna karşılık, temel bilgi alanlarındaki gelişimlerini desteklemediğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda çekirdek programın; öğrencilerin akademik, mesleki ve sosyal-kişisel amaçlarını gerçekleştirmelerine de katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Öğretim elemanları, programın içeriğinin, programın amacıyla örtüşen, öğrenciye uygun, aktarılabilir ve disiplinlerarası özelliklere sahip olduğunu açıklamışlardır. Öğretim elemanları tarafından programın eğitim durumu boyutuna ilişkin, derslerde çoğunlukla sunuş yoluyla nadiren araştırma-inceleme ve buluş yoluyla öğretim stratejilerinin uygulandığı ifade edilmiştir. Değerlendirme boyutunda ise çoğunlukla kâğıt-kalem testlerinin kullanıldığı, süreç ve performans değerlendirmesinin daha az yapıldığı açıklanmıştır. Son olarak, öğretim elemanları özellikle eğitim durumu ve içerik boyutlarına odaklanarak bu programın etkili bir şekilde geliştirilip uygulanmasına ilişkin önerilerde bulunmuşlardır. Araştırma sonuçlarına göre, değerlendirilen çekirdek programların eğitim durumunda öğrencilerin aktif öğrenmelerini destekleyecek strateji/yöntem/tekniklerin uygulanması ve değerlendirme boyutunda alternatif ölçme araçlarının kullanılması öneriler arasındadır.
Anahtar Sözcükler: Eğitim programı, çekirdek program, yükseköğretimde program değerlendirme, yükseköğretimde program geliştirme
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.