banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 3, Aralık 2018,
Sayfa: 293-300
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 22 Mayıs 2017; Kabul tarihi: 9 Şubat 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 27 Ekim 2018
doi:10.2399/yod.18.015; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Öğrencilerin Yurt Memnuniyet Düzeyleri ile Kişisel Gelişim Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Emin İbili1 (E-mail), Hafize Uyanık2
1Aksaray Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Aksaray; 2Aksaray Üniversitesi, İşletme Bölümü, Aksaray
Özet
Bu araştırmada, öğrencilerin yurt memnuniyet düzeyleri ile kişisel gelişim yönelimleri arasındaki ilişki araştırılmış ve farklı değişkenlerin etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Aksaray Üniversitesi'nde öğrenim gören 307 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Öğrenci Yurt Memnuniyeti Anketi ve Kişisel Gelişim Yönelimi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulguları, öğrencilerin yurt memnuniyet düzeyleri ile kişisel gelişim yönelimleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca cinsiyetin; öğrencilerin yurt memnuniyet düzeylerinde ve kişisel gelişim yönelimlerinde etkisinin olmadığını ortaya koymaktadır. Kişisel Gelişim Yönelimi Ölçeğinin alt boyutlarına bakıldığında ise sadece Amaçlı Davranış boyutu açısından kızlar ve erkekler arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Öğrencilerin yurt memnuniyet düzeyleri ile yaş ve yurttaki barınma süresi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu araştırmada ortaya çıkan sonuçlar yükseköğretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler, Kredi Yurtlar Kurumu ve Belediyeler gibi barınma yeri açısından katkı sağlayabilecek önemli kurumların uygun politikalar geliştirmesine katkı sağlayacaktır.
Anahtar Sözcükler: Barınma yeri, kişisel gelişim, öğrenci yurt memnuniyeti
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.