English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 3, Aralık 2018,
Sayfa: 313-321
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 23 Haziran 2017; Kabul tarihi: 20 Şubat 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 21 Kasım 2018
doi:10.2399/yod.18.017; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Türk kadın akademisyenlerin karşılaştığı kariyer engelleri
Ayşen Bakioğlu1, Nilüfer Ülker2 (E-mail)
1Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul; 2İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul
*Bu çalışmanın daha önceki bir versiyonu, 4-7 Haziran 2015 tarihinde Atina, Yunanistan'daki ERPA Uluslararası Eğitim Kongrelerinde sunulmuştur.
Özet
Bu araştırmanın amacı kamu üniversitelerinde çalışan Türk kadın akademisyenlerin kariyerlerinde ilerleme süreçlerinde karşılaştıkları engelleri incelemektir. Araştırma nitel desende oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama tekniği bireysel görüşmedir. Bireysel görüşmelerde, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmaya dokuz profesör, bir yardımcı doçent, iki doktor ve sekiz öğretim görevlisi olmak üzere farklı disiplinlerden toplamda 20 kadın akademisyen katılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Analiz sonucu ortaya çıkan temalar şunlardır: "Destek", "Kariyere Verilen Ara" ve "Sosyal Faktörler: Özgüven, Önyargılar ve Rol Çatışması". Temalar katılımcıların cevaplarından alınan direkt alıntılarla desteklenmiştir. Çalışma sonunda bulgular doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Kadın akademisyenler, kariyer, kariyer engelleri, yükseköğretim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.