English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 3, Aralık 2018,
Sayfa: 334-345
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 20 Temmuz 2017; Kabul tarihi: 25 Mayıs 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 30 Kasım 2018
doi:10.2399/yod.18.030; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Üniversiteler mezunlarıyla nasıl iletişim kurarlar? Dünya üniversite sıralamasındaki en iyi üniversitelerin uygulamaları
İsa Sağbaş1, Naci Tolga Saruç2 (E-mail), Çiğdem Börke Tunalı2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Afyonkarahisar; 2İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul
*Bu makale Yükseköğretimde Uluslararası Kalite Konferansı - ICQH 2016'da sunulan ve bu konferansın bildiri kitabında yayınlanan "Mezunlarla Üniversiteler Arasındaki İlişki: Dünyanın En İyi Üniversitelerinden En İyi Uygulamalar" başlıklı bildirinin genişletilmiş halidir.
Özet
Son yıllarda, yükseköğretim kurumları tarafından sunulan hizmetlerin kalitesi, hem araştırmacılar hem de politika yapıcılar tarafından yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Şüphesiz, mezun olunan okul ile mezunlar arasında güçlü ve yaşam boyu süren bir ilişki, yükseköğretim kurumlarının kalitesinin temel göstergelerinden biridir. Bu çalışma dünyadaki en iyi üniversiteler tarafından mezunlarıyla yaşam boyu süren bir ilişki kurmak için kullanılan araç ve metotları incelemektedir. Çalışmada yapılan ankette mezunlarla iletişim kurmak için kullanılan kanallar, üniversiteler tarafından mezunlara sunulan hizmetler ve mezunların üniversitelerine hangi yollarla katkı yaptıklarına ilişkin sorular yer almaktadır. Anket, Times Higher Education tarafından yapılan 2016-2017 Dünya Üniversiteler Sıralamasındaki en iyi 200 üniversiteye gönderilmiş ve böylece en iyi uygulamaların belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışmanın literatüre ana katkısı, üniversiteler ile mezunlar arasındaki ilişkiye yönelik en iyi uygulamaların temel unsurlarını açıklamak ve bu ilişkinin iyileştirilebilmesi için uygulanabilecek politika önerileri sunmaktır.
Anahtar Sözcükler: Mezunlar, kalite, üniversite-mezun ilişkisi
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.