English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 3, Aralık 2018,
Sayfa: 346-356
Örnek Olay
Geliş tarihi: 17 Temmuz 2017; Kabul tarihi: 13 Mart 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 4 Aralık 2018
doi:10.2399/yod.18.019; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Üniversitelerde öğrenci-rektör ters mentörlüğü: Maltepe Üniversitesi örneği
Şafak Gündüz 1 (E-mail), Belma Akşit2
1Maltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İstanbul; 2Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bililmleri Fakültesi, İstanbul
Özet
İşletmelerde uzun zamandır sıklıkla ve yaygın olarak kullanılan mentörlük, akademik camiada da genellikle bir öğrencinin bir diğerine ya da bir akademisyenin meslektaşına yardımcı olması şeklinde gözlemlenmektedir. Mentörlükte yeni bir anlayış olan ters mentörlük de yine aynı şekilde yükseköğretimdeki uygulamalar arasında yerini almıştır. Akademisyenlerin donanım kattığı öğrencilerini ters mentörleri olarak görevlendirmeleri artık mit olmaktan çıkmıştır. Peki, ya bir rektörün öğrencileri ters mentör olarak görevlendirmesi? Bu çalışmanın amacı Maltepe Üniversitesi Rektörü'nün öğrencileri ters mentörü olarak ne şekilde görevlendirdiği üzerine bir olgu çalışması sunmaktır. Elde edilen bulgular bu tip bir ters mentörlükten tüm yükseköğretim kurumlarının fayda sağlayabileceğini ortaya koyar niteliktedir. Bu olgu çalışmasının bulguları ters mentörlüğün akademideki olumsuz basmakalıp yaklaşımı ortadan kaldırabilecek niteliktedir.
Anahtar Sözcükler: Lider-üye etkileşim teorisi, mentörlük, rektör, ters mentörlük, üniversite öğrencisi, yükseköğretim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.