English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 3, Aralık 2018,
Sayfa: 357-367
Derleme
Geliş tarihi: 23 Ekim 2017; Kabul tarihi: 28 Mayıs 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 30 Kasım 2018
doi:10.2399/yod.18.027; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Yükseköğretim Çalışmalarının Akademik Bir Alan Olarak Gelişimi: Uluslararası ve Ulusal Düzeyde Alanyazın İncelemesi
Meltem Akbulut Yıldırmış (E-mail), Fatma Nevra Seggie
Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul
*Bu çalışma, 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı'nda sunulmuştur.
Özet
Dünyada ve Türkiye'de yükseköğretim çalışmaları, akademik bir alan olarak önemini artırmaktadır. Akademik bir alan olarak yükseköğretim çalışmalarının dünya ölçeğinde yaşanan yükseköğretimde büyüme ve kitleselleşme eğilimi içerisinde nasıl geliştiğinin incelenmesi, alanın tanınırlığına katkısı bakımından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, yükseköğretim çalışmalarının akademik bir alan olarak hem dünyada hem Türkiye'de nasıl gelişim gösterdiğinin alanyazın üzerinden incelenmesidir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, dünyada yükseköğretim çalışmalarının alan/disiplin tartışmaları üzerinden nasıl tanımlandığına, alanın gelişimini etkileyen önemli tarihsel olaylara, eserlere ve gelişmelere değinilmiş, alanın dünyadaki mevcut durumu geniş bir bakış açısı ile betimlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, büyüme ve kitleselleşme eğilimleri bağlamında, Türkiye'deki kitleselleşme politikalarının ne boyutta yükseköğretim çalışmaları alanının geliştirilmesi yoluyla ele alındığı yükseköğretim çalışmaları odaklı faaliyetlerle incelenmiş ve alanın akademik bir alan olarak tanımlanmasının ve geliştirilmesinin ne tür doğurgular sağlayabileceği tartışılmıştır. Bu çalışma kapsamında yapılan alanyazın incelemesi, yükseköğretime katılım talebinin ve yükseköğretim çalışmaları alanının gelişiminin eş zamanlılık gösterdiğine işaret etmektedir. İnceleme sonuçlarına göre, yükseköğretime artan talep, sürekli değişen beklenti ve ihtiyaçlar sonucu, yükseköğretim çalışmaları alanı doğmuştur. Alanyazın incelemesinin bir diğer sonucu da dünyada ve Türkiye'de yükseköğretim çalışmaları alanındaki çalışmaların yükseköğretim sistemlerini geliştirmeye ve toplumsal kalkınmaya katkı vermeye odaklanmasıdır.
Anahtar Sözcükler: Toplumsal kalkınma, yükseköğretim çalışmaları alanı, yükseköğretim politikaları, yükseköğretim sistemleri, yükseköğretime artan talep
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.