banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 1, Nisan 2019,
Sayfa: 1-18
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 23 Ekim 2017; Kabul tarihi: 22 Nisan 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 16 Nisan 2019
doi:10.2399/yod.18.026; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Öğrencilerimiz Başarılı Çalışan Olmaya Hazır mı? Yedi Ülkenin Karşılaştırmalı Analizi
Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė1 ORCIDID, İmran Aslan2 ORCIDID (E-mail), Ewa Glinska3 ORCIDID, Antonio Mihi Ramirez4 ORCIDID, Ruth Alas5†
1Kaunas Teknoloji Üniversitesi, Kaunas, Litvanya
2Bingöl Üniversitesi, Bingöl
3Bialystok Teknoloji Üniversitesi, Bialystok, Polonya
4Granada Üniversitesi, Granada, İspanya
5Estonya Ticaret Yüksekokulu, Tallinn, Estonya
(23 Ocak 2018 tarihinde vefat etmiştir.)
Özet
Bu makale, başarılı çalışanlar olmak için öğrencilerin gelecekteki iş performanslarına yönelik tutumlarına odaklanmaktadır. İşteki başarı, yedi ülkenin (Litvanya, Polonya, İspanya, Türkiye, İran, Portekiz ve Estonya) öğrencilerinin gelecekteki çalışma performanslarına karşı tutumlarını; yetenekleri, becerilerini geliştiren yöntemler, motivasyon ve çevresel etkenleri kullanarak ölçülmüştür. Bu ankete toplamda 1355 öğrenci katılmıştır. Bu çalışmada, veri analizi için betimleyici yöntemler, ortalamaların karşılaştırılması ve Cronbach alfa gibi istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Sonuçlar, becerilerin ve özellikle eğitim yöntemlerinin, aldıkları maaşlara bakılmaksızın, öğrencilerin daha iyi çalışma motivasyonunu etkilediğini göstermiştir. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin temel becerilerini ve insanlarla ilgili becerilerini en önemli olarak gördüklerini göstermiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlar öğrenciler arasında tutumları bakımından bazı kültürel farklılıklar bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Litvanyalılar, Polonyalı ve İranlılar bire bir eğitim yöntemlerini; Portekizliler, İspanyollar ve Türkiyeliler ise grup eğitim yöntemlerini en çok tercih ettikleri eğitim yöntemleri olarak sıralamışlardır. Ayrıca, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında İspanyol öğrencilerin çevresel faktörlere çok daha fazla önem verdiği bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: Çevre, gelişim yöntemleri, kültürel farklılıklar, öğrencilerin becerileri, öğrencilerin motivasyonu, performans
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.