banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 1, Nisan 2019,
Sayfa: 67-74
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 11 Nisan 2018; Kabul tarihi: 11 Eylül 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 20 Şubat 2019
doi:10.2399/yod.18.039; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Öğretim Elemanlarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Bilimsel Düşünme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması
Ali Kolomuç1 ORCIDID (E-mail), Muammer Çalık2 ORCIDID
1Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Artvin
2Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Trabzon
*2016.S30.02.05 no'lu bu çalışma Artvin Çoruh Üniversitesi BAP tarafından desteklenmiştir.
Özet
Bu çalışma, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarındaki öğretim elemanlarının sosyobilimsel konulara yönelik bilimsel düşünme alışkanlıklarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 6 farklı üniversiteden kolay ulaşılabilir uygun örnekleme yöntemiyle ulaşılan 310 öğretim elemanı katılmıştır. Alan taraması yönteminin kullanıldığı bu çalışmanın verileri Çalık ve Coll (2012) tarafından geliştirilen, geçerliği ve güvenirliği sağlanmış olan ve Türkçe'ye uyarlanması yapılmış olan 32 maddelik Bilimsel Düşünme Alışkanlıkları Ölçeği ile toplanmıştır. Bağımsız gruplar t testi bulgularına göre, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarındaki öğretim elemanlarının 'şüphecilik, mantıksallık ve nesnellik' alt faktörlerinde gruplar arasında istatistiksel olarak sosyal bilimler öğretim elemanları lehine farklılık bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda, sosyobilimsel konularla ilgili farklı bakış açılarının ve bilimsel düşünme alışkanlıklarının geliştirilmesi için fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarındaki disiplinler arası çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Bilimsel düşünme alışkanlıkları, fen bilimleri, öğretim elemanları, sosyal bilimler, sosyobilimsel konular
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.