banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 1, Nisan 2019,
Sayfa: 75-83
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 18 Ocak 2018; Kabul tarihi: 20 Temmuz 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 15 Nisan 2019
doi:10.2399/yod.18.035; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'deki Yükseköğrenimi Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği
Özlem Haskan Avcı ORCIDID, Muharrem Koç ORCIDID, Öznur Bayar ORCIDID (E-mail)
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara
Özet
Bu araştırmada, Türkiye'ye yükseköğrenim görme amacıyla gelen Azerbaycanlı öğrencilerin, Türkiye'de yükseköğrenime ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye'de farklı üniversitelerde öğrenim görmekte olan 107 uluslararası üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Katılımcılardan Türkiye'deki ve geldikleri ülke olan Azerbaycan'daki eğitim sistemini kendi görüşleri doğrultusunda karşılaştırmaları istenmiştir. Aynı zamanda Türkiye'deki yükseköğretim sistemine ilişkin önerileri konusunda açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Katılımcılardan gelen yanıtlar üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Bu yolla ulaşılan temaların frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Öncelikle katılımcıların "Türkiye'deki ve geldikleri ülkedeki eğitim sistemini karşılaştırmaları" konusunda yanıtları ele alınmıştır. Katılımcıların görüşleri 5 tema altında toplanmaktadır. Bu temalar, "akademik olanaklar", "kişisel gelişim olanakları", "resmi olmayan konular", "kariyer olanakları", "fiziksel ve sosyal olanaklar" şeklindedir. Katılımcıların Türkiye'deki yükseköğretim sistemine ilişkin önerileri incelendiğinde ise, temaların sırasıyla "üniversiteye girme ve mezun olma koşullarına ilişkin öneriler", "öğrenci yetiştirmeye ilişkin öneriler", "akademik personele ilişkin öneriler", "müfredat ve ders içeriklerine ilişkin öneriler" şeklinde olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bu bulgular alanyazın ışığında tartışılarak, çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, uluslararası öğrenciler, yükseköğretim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.