banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 1, Nisan 2019,
Sayfa: 84-90
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 14 Ağustos 2017; Kabul tarihi: 6 Nisan 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 18 Aralık 2018
doi:10.2399/yod.18.022; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Türkiye'deki Devlet Üniversitesi Öğrencilerinin Hemşirelikte Doktora Eğitimi Kalitesi ile İlgili Görüşleri
Sevgisun Kapucu1 ORCIDID, Hülya Bulut2 ORCIDID (E-mail)
1Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
Özet
Bu çalışma, hemşirelik doktora öğrencilerinin "hemşirelikte doktora eğitimi" üzerine görüşlerini belirlemek için yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın verileri, literatür kullanılarak hazırlanan "Hemşirelikte Doktora Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri" başlıklı anket formu kullanılarak toplanmıştır. Anket hemşirelik alanındaki doktora eğitiminin en az üçüncü yarıyıldaki öğrencilere e-posta yoluyla gönderilmiş ve ankete toplam 110 öğrenci yanıt vermiştir. Öğrenciler "hemşirelik bilgi ve uygulamalarını güçlendirmek için" bir doktora eğitiminin gerekli olduğunu, "yetersiz zaman" ve "danışmanın tutumu" gibi zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ve "araştırmanın planlanması ve sürdürülmesi, eleştirel düşünme vb." profesyonel yetenekler kazandıklarını ancak doktora eğitiminin entelektüel gelişimlerine sınırlı katkı sağladığını belirtmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: Doktora eğitimi, hemşirelik, kalite
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.