banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 2, Ağustos 2019,
Sayfa: 125-138
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 20 Kasım 2017; Kabul tarihi: 30 Mayıs 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 19 Nisan 2019
doi:10.2399/yod.18.029; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Hukuk Alanında İş Gücü Dinamikleri: Uzun Erimli Arz-Talep Analizi
Işıl Kellevezir1 ORCIDID, Güzin Özdağoğlu2 ORCIDID (E-mail), Aşkın Özdağoğlu2 ORCIDID
1Yaşar Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Programı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir
Özet
Çalışma alanlarındaki iş gücü dinamikleri; eğitim politikaları, çevresel faktörler ya da ekonomik konjonktürlerin etkisiyle farklı dalgalanmalar göstermektedir. İşgücü arz ve talebindeki dalgalanmaların dengelenemediği durumlarda, ya işsizlik istatistikleri artan bir seyir izlemekte ya da ürün veya hizmet bağlamındaki talepler karşılanamamaktadır. Dalgalanmaların gözlemlendiği alanlardan birisi de hukuktur. Özellikle avukat, hakim ve savcı gibi mesleki talebi arttığı düşünülen alanlara yeterince çalışan sağlayabilmek adına, son yıllarda hukuk fakültelerinin sayısında ve mevcut hukuk fakültelerinin kontenjanlarında artışlar olduğu görülmektedir. Bu değişken yapı içerisinde; iş gücü piyasasının denge noktasını doğru öngörerek gerekli önlemlerin alınması ve arzın kontrol altında tutulmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, ilgili mesleklerin geleceği açısından kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda kurgulanan çalışma, sistem dinamikleri yaklaşımıyla, hukuk alanındaki talebi ve hukuk fakültelerinin bu talebi karşılamak üzere yetiştirdikleri mezunların durumunu ortaya koymakta; mevcut istatistiklerden yola çıkarak, uzak gelecek için öngörüler sunmaktadır. Bulgular, piyasanın mevcut durumdaki yoğun talebini karşılamak üzere hızla artırılan arz düzeyinin kontrol altında tutulmaması durumunda, gelecekte talebin çok üzerinde hukuk fakültesi mezunuyla karşı karşıya kalınacağına işaret etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hukuk, iş gücü, sistem dinamikleri
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.