English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 2, Ağustos 2019,
Sayfa: 149-158
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 16 Mart 2018; Kabul tarihi: 20 Temmuz 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 26 Temmuz 2019
doi:10.2399/yod.18.032; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Program Yeterlilikleri İhtiyaç Analizi: Bir Delphi Çalışması
Burcu Ökmen ORCIDID (E-mail), Şeyma Şahin ORCIDID, Abdurrahman Kılıç ORCIDID, Abdullah Adıgüzel ORCIDID
Düzce Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Düzce
*Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (Proje no: 2018.10.01.684) tarafından desteklenen bu çalışma, 9 Mayıs 2018 tarihinde Manisa'da düzenlenen VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi'nde sunulmuştur.
Özet
Bu araştırmada Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programı mezun yeterliklerine temel oluşturacak bir ihtiyaç analizi çalışması yaparak bu programlardan mezun olacak bireylerin sahip olması gereken yeterlikleri belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, veriler Delphi tekniği ile toplanmıştır. Delphi sürecinde Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programı mezun yeterlikleri konusunda üç turda uzlaşma sağlanmış ve süreç sonlandırılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmış ve ölçüt olarak "Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalında öğretim üyesi olmak" ölçütü belirlenmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 20 akademisyen ile Delphi paneli kurulmuştur. 1. turda elde edilen nitel verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi, 2. ve 3. turda elde edilen nicel verilerin analizinde ise, merkezi yığılma ölçüleri (aritmetik ortalama ve medyan), merkezi dağılım ölçüleri (standart sapma ve çeyrek değerler genişliği) ve uyum yüzdesi hesaplamaları kullanılmıştır. Araştırma sonunda, 11 yeterlik alanı ve bu yeterlik alanlarında yer alan 157 yeterlik tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Delphi tekniği, eğitim programları ve öğretim, ihtiyaç analizi, yüksek lisans
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.