English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 2, Ağustos 2019,
Sayfa: 173-188
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 13 Mart 2018; Kabul tarihi: 8 Ekim 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 26 Temmuz 2019
doi:10.2399/yod.18.043; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Web Siteleri Analizi: Logolar, Semboller ve Faaliyetler
Senem Ertan1 ORCIDID (E-mail), Fatma Yol2 ORCIDID, Gökhan Savaş3 ORCIDID
1Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara
2TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara
3Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara
*Bu çalışma, 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 2. Yükseköğretim Çalışmaları Konferansında "Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Web Sitelerinin Feminist Bir Bakış Açısıyla İncelenmesi" başlığıyla sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Türkiye'de ilk olarak 1989 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezleri 1990'lı yıllarda yavaş bir artış göstererek 6'ya ulaşmış, 2000'li yıllarda ise hızlı bir ivme kazanarak 2018 yılı itibariyle 87'ye ulaşmıştır. Bu gelişmeler, bir yandan 2000'li yıllarda YÖK'ün teşviğinin, diğer yandan kadın sorunlarının ve bu sorunlara karşı çözüm arayışlarının artmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu merkezlerin yayılması olumlu bir gelişme olarak algılanmaktadır; ancak, bu araştırma merkezlerinin ne derecede aktif oldukları, web sitelerini ne ölçüde güncel tuttukları ve hangi faaliyetleri içerdikleri ile sahip oldukları logoların ne anlamlara gelebileceğine ilişkin çalışmalar mevcut değildir. Bu araştırma, literatürdeki bu boşluğu doldurmayı hedefleyerek, bu merkezlerin web sitelerini Aralık 2016'dan Ocak 2018'e kadar üç zaman dilimini içerecek şekilde sistematik olarak incelemiştir. Bu bağlamda 87 kadın araştırmaları merkezinden 81'inin web sitesinin olduğu; fakat bu web sitelerinin her zaman aktif olmadığı tespit edilmiştir. Merkezlerin 36'sının logosu bulunmakta ve logolarda en çok mor renk kullanılmakla beraber, kadın yüzü yüzü ve kadın vücudu gibi semboller de kullanılmaktadır. Bir web sitesine sahip olan merkezlerin yarıdan fazlasının, bu web sitelerini aktif olarak kullanmadığı görülmüştür. Web sitesinde en çok paylaşılan faaliyetler arasında seminer, panel, söyleşi gibi toplantılar ile sosyal ve kültürel etkinlikler yer almaktadır.
Anahtar Sözcükler: Feminist teori, içerik analizi, üniversite ve kadın, yükseköğretim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.