banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 2, Ağustos 2019,
Sayfa: 189-200
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 17 Nisan 2018; Kabul tarihi: 8 Ekim 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 29 Temmuz 2019
doi:10.2399/yod.18.044; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Akademik Teşvik Uygulamasının Performansa Yansıması: 2016 ile 2017'nin Karşılaştırmalı Analizi
İdris Göksu1 ORCIDID (E-mail), Yusuf İslam Bolat2 ORCIDID
1Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Mardin
2Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Diyarbakır
*Bu çalışma 3-5 Kasım 2017 tarihlerinde, Balıkesir, Bandırma'da düzenlenen 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Akademik performans değerlendirilirken eğitim-öğretim hizmetinin yanı sıra araştırma ölçütü de dikkate alınmaktadır. Bilimsel araştırmalar genellikle üniversiteler tarafından icra edilmektedir. Bu araştırmaları teşvik etmek amacıyla 2016 yılında hayata geçirilen akademik teşvik uygulamasının performansa yansıma durumu ilk olarak ancak 2017'ye ait akademik teşvik sonuçları değerlendirilip bir önceki yıla ait sonuçlarla karşılaştırılarak ortaya çıkarılabilir. Tarama modeliyle yapılan bu çalışmada 2016 ile 2017 yıllarına ait akademik teşvik sonuçlarının karşılaştırılarak üniversiteler, unvanlar, fakülteler ve cinsiyet bakımından irdelenmesi amaçlanmıştır. Toplam 67 üniversiteye ait akademik teşvik raporlarının incelendiği bu araştırma sonucunda akademik teşvik alma oranının yaklaşık olarak 12 puan artış gösterdiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde akademik teşvik puan ortalamasının 8.5 puan arttığı görülmüştür. Unvanlar bazında yapılan analizler sonucunda akademik teşvik alma oranının en yüksekten en düşüğe doğru "doçent, profesör, yardımcı doçent, araştırma görevlisi ve diğer" şeklinde sıralandığı ve bu sıranın 2017'de de değişmediği ortaya çıkmıştır. Cinsiyet açısından yapılan analizler sonucunda ise erkeklerde akademik teşvik alma oranının yaklaşık olarak 11 puan artış gösterdiği, kadınlarda ise bu oranın yaklaşık olarak 15 puan artış gösterdiği ortaya çıkmıştır. Birimler bazında yapılan analizlere göre hem 2016'da hem de 2017'de en yüksek akademik teşvik ortalamasının Eczacılık Fakültesinde olduğu tespit edilmiştir. En düşük ortalama 2016'da İlahiyat Fakültesinde iken, 2017'de ise Hukuk Fakültesinde gerçekleşmiştir. 30 puan ve 100 puan alma durumu incelenmiş ve 100 puan alan akademik personel oranının yükseldiği, öte yandan 30 puan alan akademik personel oranının ise düştüğü tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar akademik teşvik uygulamasının bir yıl içerisinde akademik araştırmalardaki niceliksel artışa ciddi katkı sağladığını ortaya koymaktadır.
Anahtar Sözcükler: Akademik performans, akademik teşvik, akademik yayın, karşılaştırmalı analiz
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.