English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 3, Aralık 2019,
Sayfa: 263-278
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 29 Mart 2018; Kabul tarihi: 1 Aralık 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Temmuz 2019
doi:10.2399/yod.18.045; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Devlet ve Özel/Vakıf Öğrenci Yurtlarının Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Türk ve Yabancı Öğrenciler Açısından Karşılaştırma
Özgür Kökalan1 ORCIDID (E-mail), Cihan Korkmaz2 ORCIDID
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İstanbul
2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı, İstanbul
*İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı bitirme projesinden makale haline getirilmiştir.
Özet
Bu araştırmada öğrenci yurtları birer hizmet işletmesi, öğrencileri ise müşteri olarak ele alınarak, İstanbul'da devlet ya da özel/vakıf öğrenci yurtlarında barınan öğrencilerin barındıkları yurtlardaki barınma hizmet kalitesi beklentileri ile hizmet memnuniyetini karşılaştırmayı amaçlanmıştır. Makalede ayrıca Türk ve yabancı öğrenciler açısından öğrenci yurtlarının hizmet kalite düzeylerinin ve hizmet kalitesinde var olan eksiklerin belirlenerek bu eksikleri giderecek önerilerinin sunulması amaçlanmaktadır. Türkiye'de öğrenci yurtlarının hizmet kalitesini belirleyen araştırmalar mevcuttur. Fakat bu çalışmaların hiçbirisi öğrenci yurtlarının hizmet kalitesini Türk ve yabancı öğrenci perspektifinden ele almamıştır. Bu nedenle bu çalışma özgün ve değerlidir. Araştırma da nicel veri analizi kullanılmıştır. Araştırma bir olasılıksal olmayan örnekleme yöntemi olan kolayda örnekleme yöntemi ile 394 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hizmet kalitesi ölçümünde sıklıkla kullanılan SERVQUAL ölçeği kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre hem devlet hem de özel/vakıf yurtları öğrencilerin bekledikleri hizmet kalitesini karşılayamamaktadır. Özellikle devlet yurtlarının bu konuda daha başarısız olduğu görülmektedir. Ayrıca, yabancı öğrencilerin yurtlarla ilgili servis kalitesi beklentilerinin Türk öğrencilerden daha az olduğu, fakat mevcut memnuniyet düzeylerinin düşük ve benzer olduğu saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Hizmet kalitesi, öğrenci yurtları, SERVQUAL ölçeği, yükseköğretim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.