English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 3, Aralık 2019,
Sayfa: 279-289
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 18 Mart 2018; Kabul tarihi: 5 Ocak 2019; Çevrimiçi yayın tarihi: 2 Ağustos 2019
doi:10.2399/yod.19.003; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Temel İngilizce Derslerinin Öğretiminde Tersyüz Öğretim Tekniğinin Etkililiği
Seema Arif1 ORCIDID (E-mail), Irfana Omar2 ORCIDID
1Yönetim ve Teknoloji Üniversitesi, Lahor, Pakistan
2Central Punjab Üniversitesi, Lahor, Pakistan
Özet
Tüm dünyadaki üniversiteler, amaçlı öğrenmeyi sağlamak için bildirimsel hızlandırılmış harmanlanmış öğrenme (declarative accelerated blended learning, DABL) ve tersyüz sınıflar gibi yenilikçi yöntem arayışları içindedir. Pakistan'ın yükseköğretim kurumlarında şu ana kadar böyle bir etkileşimli teknoloji kullanılmamıştır. Temel İngilizce derslerindeki öğrenme üzerinde DABL'nin etkisini ölçmek için özel bir üniversitenin sosyal bilimler fakültesinde bir pilot uygulama yürütüldü. Bu niceliksel çalışmanın amacı, lisans düzeyindeki öğrencilere temel İngilizce öğretiminde Şeffaf Çevrimiçi Dil (Transparent Language Online, TLO) programı kullanarak yenilikçi öğrenme tasarımının ve tersyüz sınıfların etkinliğini araştırmaktır. Evrensel, herkese uyan bir model benimsemek yerine, bilgisayarlı teknoloji ile tümleştirme yoluna gidilerek öğrencilerin bireysel eksikliklerine etkili bir şekilde cevap verebilecek ihtiyaca özgü bir öğrenme tasarımı hazırlandı. Standart bir değerlendirme görevi (İngilizce dilinde 12 yaygın hatanın tanımlanması ve düzeltilmesini içeren) uygulandı. Çalışma her bir bölümde 90 öğrenci olmak üzere ile 3 bölümden toplam 270 öğrenci ile yürütüldü. Her bir derse katılan öğrenci bölümlerinin seçimi için rasgele tabakalı örnekleme ve her bölümden öğrenci seçimi için nüfus sayımı örneklemesi kullanıldı. Sonuçlar, öğrenmeye olan ilginin ve motivasyonun arttığını ve bunun da akademik performansı arttırdığını göstermektedir. Bu çalışma, lisans öğrencilerine temel İngilizce öğretiminde ihtiyaç temelli öğrenme tasarımı ile teknolojinin bütünleştirilmesinin en iyi sonucu verdiğini göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Bilgisayar aracılı teknoloji, bildirimsel hızlandırılmış harmanlanmış öğrenme (DABL), Şeffaf Çevrimiçi Dil (TLO), tersyüz sınıflar, yüksek öğretimde öğretme ve öğrenme
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.