English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 3, Aralık 2019,
Sayfa: 303-314
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 11 Temmuz 2018; Kabul tarihi: 8 Şubat 2019; Çevrimiçi yayın tarihi: 2 Ekim 2019
doi:10.2399/yod.19.005; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı
Ayşe Aslı Sezgin1 ORCIDID (E-mail), Zaliha İnci Karabacak2 ORCIDID, Kamile Elmasoğlu3 ORCIDID, Emir Türkoğlu3 ORCIDID
1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Osmaniye
2TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Ankara
3Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Ankara
Özet
İletişim alanında dünyada yaşanan değişimlerin, 1990 yılı sonrasında Türkiye'deki yansımaları, zaman içinde çok sesli bir yapının oluşmasını sağlamıştır. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren, medya içeriğinin kullanıcılar tarafından üretilmesine izin veren, etkileşimli Web 2.0 ortamının etkisi kurumsal anlamda da gözlenmiştir. Bu çalışma, sosyal medyanın Türkiye'deki kurumlar tarafından kullanımına kurumsal kimlik ve kurumsal iletişim kavramları çerçevesinde karşılaştırmalı bir bakış açısı ile yaklaşmayı hedeflemiştir. Bu amaçla, 2007 yılından sonra Türkiye'de kurulan üniversitelerin sosyal medya ağlarındaki kurumsal profilleri, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenerek sonuçlandırılan projenin bir özeti niteliğinde olan bu çalışmada, Türkiye'deki üniversiteler, farklı bir bakış açısıyla, sosyal medya ağları vasıtasıyla incelenmiştir. Türkiye'deki 43 devlet ve 36 vakıf üniversitesinin Facebook sosyal medya ağlarından elde edilen veriler, tarama yöntemiyle, analizin kapsamına göre tespit edilen 8 ayrı kategorideki ölçütler altında, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu analiz için görünüş, tekrarlanış sıklığı ve yoğunluk sayma birimleri kullanılmıştır. Çalışma, konuya ilişkin yeni bir yaklaşım ve kurumların sosyal medya ağı kullanımına ilişkin bir model önerisi sunması açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kurumsal iletişim, kurumsal kimlik, sosyal medya, yükseköğretim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.