banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 30 Kasım 2018; Kabul tarihi: 22 Nisan 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 6 Haziran 2020
doi:10.2399/yod.19.018000; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Türkiye'de Gençlerin Yükseköğretimden ve Lisansüstü Eğitimden İşe Geçiş Süreçlerinin Yıllara Göre Değişimi
Çiğdem Apaydın ORCIDID (E-mail)
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Antalya
Özet
Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de istihdam edilen yükseköğrenimli ve lisansüstü eğitimli gençlerin demografik bilgileri (eğitim düzeyleri, yerleşim yerleri, medeni durumları, mezun oldukları bölümler) ve çalışma durumları (iş bulma yöntemleri, işteki durumları, işyerlerindeki statüleri, işyerlerinin durumu) hakkında ayrıntılı bilgi elde etmektir. Araştırmanın modeli, bilgi edinmeyi ve keşfetmeyi amaçlayan keşfedici araştırma modelidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmış olan İşgücü Araştırması Veri Setinde yer alan 20-24 yaş ve 25-29 yaş arası yükseköğrenim ve lisansüstü eğitim alan gençlerden elde edilen veri kaynakları oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesinden yararlanılmış, verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. 2014-2017 yılları arasında TÜİK tarafından elde edilen veri kaynaklarının analizine göre Türkiye'de yükseköğrenim ve lisansüstü eğitime sahip gençlerin oranı Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında düşük düzeyde kalmaktadır. Eğitimli gençlerin çoğunluğu; şehirlerde ve ilçelerde yaşamakta, evlenmeyi ertelemekte, sağlık, mühendislik ve öğretmenlik gibi iş bulma konusunda daha rahat olan mesleklere yönelik eğitim almayı tercih etmektedir. Araştırmadan elde edilen diğer bir tespit ise gençlerin işlerini kendi olanakları ile buldukları, yeterince profesyonel destek alamamakta olduklarıdır. Gençlerin büyük çoğunluğu ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışmakta, girişimci olmayı tercih etmemektedir. Yükseköğrenimli gençler özel işyerlerinde, 25-29 yaş grubu lisansüstü eğitime sahip gençler ise kamuda çalışmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Gençler, istihdam, iş gücü, okuldan işe geçiş, yükseköğrenim ve lisansüstü eğitim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.