banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 13 Aralık 2018; Kabul tarihi: 30 Ağustos 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 27 Ekim 2020
doi:10.2399/yod.19.020000; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Kalitenin Standardını Belirlemek: Türk Üniversite Sıralama Sistemlerinin Berlin Prensiplerine Göre İncelenmesi
Engin Karadağ1 ORCIDID (E-mail), Cüneyt Belenkuyu2 ORCIDID
1Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Antalya
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Isparta
*Bu çalışma Türkiye Bilimleri Akademisi (TÜBA) programı tarafından sağlanan GEBİP Ödülü ile desteklenmiştir. Çalışma III. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansında (11-13 Ekim 2018, Kayseri) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Yükseköğretimin ticarileşmesi, uluslararasılaşması, eğitim politikalarının liberal karakterlerinin daha da etkili olması sonucu artan rekabet ortamı yükseköğretimde sıralama sistemlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuş ve bu sistemler oluşturdukları etkiyle yükseköğretimin bir parçası haline gelmiştir. Sıralama sistemlerinde karşılaşılan önemli problemin metodolojik süreçler olduğu literatürde sıklıkla ifade edilmektedir. Sistemlerin sıralama sonuçları benimsedikleri metodolojiden kaynaklı olarak farklılaşmaktadır. Bu farklılıktan dolayı sıralamaların nasıl yapılacağıyla ilgili bir kurallar bütününe ihtiyaç vardır. Berlin Prensipleri adıyla 2006 yılında oluşturulan kurallar bu ihtiyaca cevap vermeyi amaçlamıştır. Bu çalışmada ise Türkiye'deki üniversite sıralama sistemlerinin bu kurallara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Metodolojik değerlendirme deseni kullanılarak tasarlanan çalışmada veriler sıralama sistemlerinin web sitelerinden, basılı ve elektronik yayınlarından elde edilmiştir. Elde edilen veriler Berlin Prensiplerinde belirlenen kurallardan oluşturulan bir değerlendirme formuna göre puanlandırılmıştır. Bulgular, Türk üniversite sıralama sistemlerinin çoğunluğunun Berlin Prensiplerinde belirlenen kurallara tam uyumlu tasarlanmadığını ve kendi araştırma anlayışına ve kalite tanımlarına uygun olarak yükseköğretim kurumlarını değerlendirdiğini göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: Berlin prensipleri, Türk sıralama sistemleri, üniversite sıralamaları
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.