banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 1, Nisan 2020,
Sayfa: 1-11
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 1 Aralık 2017; Kabul tarihi: 3 Ağustos 2019; Çevrimiçi yayın tarihi: 28 Şubat 2020
doi:10.2399/yod.19.011; Telif Hakkı © 2020, Deomed
TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Kriterlerinin Girişimci Üniversitelerde Öne Çıkan Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi
Barış Uslu1 ORCIDID (E-mail), Alper Çalıkoğlu2 ORCIDID, Fatma Nevra Seggie3 ORCIDID, Steven H. Seggie4 ORCIDID
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Çanakkale
2Çanakkale İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çanakkale
3Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul
4ESSEC İşletme Okulu, Cergy, Fransa
*Bu makale oluşturulduğunda son yıl TÜBİTAK-GYÜE'ye ait 2017 gösterge seti temele alınmıştır. TÜBİTAK (2019) tarafından 2018 yılı gösterge setinde ise güncellemeye gidilmiştir.
Özet
Bu çalışmanın amacı; TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (TÜBİTAK-GYÜE) gösterge setindeki kriterlerin, yükseköğretim dergilerindeki makalelerde öne çıkan girişimci üniversite faaliyet alanları kapsamında, teorik açıdan değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, alanyazın temelli teorik karşılaştırma yapılmıştır. Öncelikle, TÜBİTAK-GYÜE ile ilgili bilgiler derlenmiş ve görselleştirilmiştir. Ardından, önde gelen yükseköğretim dergilerindeki makalelere dayalı bir meta-sentez çalışmasının girişimci üniversite faaliyet alanları konusundaki sonuçları görselleştirilmiştir. Analiz aşamasında ise, oluşturulan şekillerden hareketle TÜBİTAK-GYÜE gösterge seti ile seçili yayınlarda öne çıkan girişimci üniversite faaliyet alanları tablolaştırılarak karşılaştırılmıştır. Yapılan teorik karşılaştırmada, TÜBİTAK-GYÜE'deki beş kategorinin üniversiteler için öne çıkan girişimcilik faaliyetlerinden fazlasını içerdiği belirlenmiştir. TÜBİTAK-GYÜE gösterge setindeki bilgi/teknoloji üretimi, kurum dışı ortaklarla işbirliği, araştırma fonu edinme miktarı ve fikri mülkiyet haklarının edinimi gibi birçok kriter, temele alınan meta-sentez çalışması kapsamında, üniversitelerde öne çıkan girişimci faaliyetlerle doğrudan örtüşmesine rağmen bazı kriterlerin ise girişimci üniversite yapısına katkısını ilk bakışta anlamlandırmak hayli zor görünmektedir. Ayrıca; TÜBİTAK-GYÜE kriterlerinin bazıları birden fazla girişimci üniversite faaliyet alanında karşılık bulurken, üniversitelerde yürütülen girişimcilik ve yenilikçilik konusundaki ders sayısı ile dolaşımdaki öğretim elemanı ve öğrencilerin sayısına ilişkin kriterlerin girişimci üniversite faaliyet alanları kapsamında değerlendirilmesi tartışmaya açıktır. TÜBİTAK-GYÜE'ye yönelik bir başka önemli nokta ise üniversitelerin fon ve kaynak havuzlarını çeşitlendiren faaliyetlerden elde ettikleri gelir miktarının gösterge setine kriter olarak eklenerek ilgili endeksin kapsamının genişletilebileceğidir. Sonuç olarak, TÜBİTAK-GYÜE gösterge setindeki kriterlerin hangilerinin teorik açıdan yükseköğretim alanında karşılık bulduğunun ve bu kriterlerin hangi kategori altında yer alması gerektiğinin ilgili uzmanlar ve karar vericiler tarafından gözden geçirilmesi yerinde olacaktır. Girişimci üniversite konusunda farklı teorik çerçeveler ortaya koyan çalışmalardan yararlanılarak yapılacak benzer karşılaştırmalar ise TÜBİTAK-GYÜE kriterlerinin kapsam geçerliğini değerlendirmeye katkı sağlayacaktır.
Anahtar Sözcükler: Girişimci üniversite, girişimci üniversite faaliyetleri, girişimcilik gösterge seti, TÜBİTAK endeksi, yükseköğretim makaleleri
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.