banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 1, Nisan 2020,
Sayfa: 27-37
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 1 Kasım 2018; Kabul tarihi: 14 Aralık 2019; Çevrimiçi yayın tarihi: 25 Mart 2020
doi:10.2399/yod.19.015; Telif Hakkı © 2020, Deomed
YÖS ile Üniversiteye Yerleşen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Stresle Başa Çıkma Stilleri, Problem Çözme Becerileri ve Yardım Arama Davranışları
Cansu Yelken1 ORCIDID, Hikmet Yazıcı2 ORCIDID (E-mail), Fatma Altun2 ORCIDID
1Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Trabzon
2Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Trabzon
*Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP Y Lisans SYL-2016-5667) kapsamında desteklenen bu çalışma Prof. Dr. Hikmet Yazıcı danışmanlığında, Cansu Yelken tarafından hazırlanan, "YÖS ile Üniversiteye Yerleşen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Stresle Başa Çıkma Stilleri, Problem Çözme Becerileri ve Yardım Arama Davranışları" adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Özet
Yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS) uygulaması ile Türk üniversitelerinde çok sayıda öğrenci öğrenim görmeye başlamıştır. Öğrenim hayatı dikkate alındığında başta dil ve kültürel farklılıklar olmak üzere, pek çok durumun öğrenciler için bu süreçte problem kaynağı oluşturduğu gözlenmektedir. Profesyonel yardım alma girişimleri yanında öğrencilerin uyumu üzerinde bazı psikolojik değişkenlerin de etkisi vardır. Bu çalışmanın temel amacı; YÖS ile Türkiye'de üniversite eğitimi almakta olan öğrencilerin stresle başa çıkma, problem çözme ve yardım arama tutumlarını incelemektir. Araştırma grubu 731 (Yabancı uyruklu= 287, Türk vatandaşı= 444) öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgular öğrencilerin aileden uzak kalmayı ve derslerin zorluğunu en önemli problem kaynakları olarak gördüklerini ortaya çıkarmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin psikolojik ve akademik yardım alma girişimleri Türk öğrenci grubuna oranla daha yüksek bulunmuştur. Ortaya çıkan sonuçlara göre Türk vatandaşı öğrenci grubunun yardım arama tutumları, yabancı öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Türk uyruklu öğrencilerin stresle başa çıkma ölçeğinin sosyal destek alt ölçeğinden, yabancı uyruklu öğrencilerin ise iyimser yaklaşım, boyun eğici yaklaşım ve çaresiz yaklaşım alt faktörlerinden aldıkları puanlar anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Yabancı uyruklu öğrenci grubu problem çözme envanterinin alt ölçekleri olan; aceleci yaklaşım ve kaçıngan yaklaşım ölçeklerinden, Türk öğrenci grubu ise değerlendirici yaklaşım alt ölçeğinden anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar almıştır. Ortaya çıkan sonuçlar; Türk uyruklu öğrenciler ile YÖS ile üniversite eğitimine başlayan öğrencilerin yardım arama, başa çıkma ve problem çözme tutumları arasında belli boyutlarda belirgin farklılıklar olduğunu göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar literatür bulguları ile önemli ölçüde örtüşmektedir.
Anahtar Sözcükler: Problem çözme, stresle başa çıkma, yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, yardım arama
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.