banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 1, Nisan 2020,
Sayfa: 38-50
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 2 Temmuz 2018; Kabul tarihi: 3 Ağustos 2019; Çevrimiçi yayın tarihi: 9 Aralık 2019
doi:10.2399/yod.19.012; Telif Hakkı © 2020, Deomed
İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri ve Kariyer Planları
Serkan Aydınlı1 ORCIDID (E-mail), Gözde Tantekin Çelik2 ORCIDID, Savaş Bayram3 ORCIDID, Emel Oral2 ORCIDID
1Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana
2Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana
3Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kayseri
Özet
Son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar tüm sektörleri olduğu gibi inşaat sektörünü de etkilemiştir. Ülkemizde inşaat sektörü, ekonominin lokomotif sektörü konumundadır. İnşaat sektöründeki yoğun iş imkânı, her yıl pek çok öğrencinin inşaat mühendisliği bölümünü seçmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin meslek seçimi konusundaki bilinç düzeyini ölçmek, mesleki beklentilerini ve kariyer hedeflerini belirlemek amacıyla 370 öğrenciye bir anket çalışması uygulanmıştır. Anket çalışması sonucu elde edilen veriler, yüzde-frekans cinsinden değerlendirilmiş ve medyan sonuçları verilmiştir. Öğrencilere mezun olduktan sonra çalışmak istedikleri alanlar sorulmuş ve Thurstone tekniğine göre analiz edilmiştir. Mesleki beklentiler anketine açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve yapı geçerliliği analizleri uygulanmış ve sonuçlar tartışılmıştır. Yapılan hipotez testleri sonucunda, öğrenciyken iş deneyimine sahip olma ve üniversitelere göre meslek sevgisi ve ülke ve sektör durumu faktörlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: İnşaat mühendisliği, kariyer hedefleri, meslek seçimi, öğrenci
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.