banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 1, Nisan 2020,
Sayfa: 51-60
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 12 Eylül 2018; Kabul tarihi: 7 Nisan 2019; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Ekim 2019
doi:10.2399/yod.19.009; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Üniversitelerin Sanal Yüzü İlk Bakışta Ne Söyler? Türkiye Üniversitelerinin Kurumsal İnternet Sitelerinin Açılış Sayfaları Görsel ve Metinsel İçerik Analizi
Serap Emil ORCIDID (E-mail)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara
Özet
Türkiye yükseköğretimi, 1990'lardan başlayarak günümüze uzanan hızlı bir sayısal dönüşüm yaşanmış ve bunun sonucunda toplumsal bir kurum olarak daha görünür olan üniversite, sağladığı hizmetlerin kalitesi açısından tartışılmaya başlanmıştır. Yükseköğretime erişim açısından gerekli bir adım olan niceliksel büyüme, niteliksel büyümenin ön koşulu olarak görülmekle beraber özellikle yeni kurulan üniversitelerin misyon ve vizyon çerçevesinde kendilerini nasıl tanımladıkları incelenmesi gereken bir konudur. Üniversite kültürü ve ortak değerlerinin farklılıkları ortaya koyduğu kabul edilirse, bu farklılaşmanın ve kurum kimliğinin gösterilmesinde en etkili araçlarından biri, iletişim teknolojilerinin gelişimi ile beraber üniversitelerin kurumsal internet siteleridir. Bu çalışma, Türkiye üniversitelerinin kurumsal İnternet sitesi açılış sayfalarının araştırma, eğitim ve topluma hizmet görevleri açılarından temsiliyetini araştırmaktadır. Toplam 186 devlet ve vakıf üniversitesinin internet açılış sayfalarının görsel ve üniversite mottolarının metinsel içerik analizi sonucunda, üniversitelerin kurumsal eş biçimlilik (institutional isomorphism) özelliği gösterdiği ve ayrıca araştırma işlevinin belirli etkinlikler kapsamında, eğitim ve topluma hizmet görevlerinin de çok sınırlı sayıda temsil edildiği bulunmuştur. Kurumsal internet siteleri açılış sayfaları görsel içerik analizi sekiz ana kategoride toplanmış ve üniversitelerin üç temel işlevinin sınırlı düzeyde temsil edildiğini göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: Görsel içerik analizi, kurumsal eş biçimlilik, kurumsal İnternet siteleri, Türkiye yükseköğretimi, üniversite temsiliyeti
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.