banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 1, Nisan 2020,
Sayfa: 73-84
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 11 Kasım 2018; Kabul tarihi: 8 Aralık 2019; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Mart 2020
doi:10.2399/yod.19.016; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Yükseköğretimde Kurumsal Yönetim: Akademik Birimlerin Yönetim Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar
Sedat Gümüş* ORCIDID, Deniz Gülmez ORCIDID (E-mail)
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Konya
*Yazarın kurum bilgisi çalışmanın gerçekleştirildiği tarihteki durumu göstermektedir; yazarın şu anki kurumu Aarhus Universitesi, Danimarka'dır. Bu araştırma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 171210011 no'lu projeden üretilmiştir. Çalışmanın bir bölümü, 11-13 Ekim 2018 tarihlerinde Kayseri'de gerçekleşen 3. Yükseköğretim Çalışmaları Konferansında (IHEC) özet bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Yükseköğretim kurumlarının yönetim yapıları ve iç işleyişleri yükseköğretim literatüründe önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, Türkiye'de üniversitelerin kurumsal yönetimleri ile ilgili çalışmalar oldukça az sayıdadır. Bu kapsamda, mevcut araştırmanın amacı ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik birimlerinin yönetimlerinin mevcut işleyişinin belirlenmesi ve süreç içerisinde yaşanan sorunların ortaya çıkarılarak çözüm önerileri geliştirilmesidir. Araştırma, bireysel tecrübeleri incelemeye yönelik nitel araştırma türlerinden fenomenolojik (olgu bilim) desende yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Konya, İzmir ve İstanbul illerindeki devlet yükseköğretim kurumlarının başlıca akademik birimleri olan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda idari pozisyonlarda görev yapan akademisyenlerden oluşmaktadır. Veriler, yüz yüze görüşmeler ile toplanmış olup, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda devlet yükseköğretim kurumlarının akademik birimlerinin yönetiminde idari iş ve işlemlerin önemli bir yer tuttuğu, bu işlemlerin ise büyük oranda ilgili yönetmelik-yönergeler ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) çizdiği çerçeve kapsamında yürütüldüğü görülmektedir. Yönetim konusunda en fazla yaşanan sorunların özellikle bütçe ve personel yetersizliği ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Son olarak, bazı yöneticiler, mevcut işleyiş içerisinde iyi iletişim kurma, kurumu tanıma ve belirgin görev dağılımı yapmanın yönetim sürecini kolaylaştırdığını belirtmektedirler. Makalenin sonuç kısmında, çalışmanın bulgularına dayalı olarak akademik birimlerin yönetimleri konusunda yaşanan sorunların giderilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Kurumsal yönetim, nitel araştırma, üniversite yönetimi, yükseköğretim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.