banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 1, Nisan 2020,
Sayfa: 96-111
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 17 Mayıs 2018; Kabul tarihi: 23 Ocak 2019; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Ekim 2019
doi:10.2399/yod.19.004; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Alanla İlişkilendirilmiş Uygulamalı Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Etkileri
Gülden Gürsoy1 ORCIDID (E-mail), Mustafa Aydoğdu2 ORCIDID
1Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adıyaman
2Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara
*Bu makale "Influence of the Course of Practical Assessment and Evaluation Associated with the Field on the Literacy Levels of Assessment and Evaluation Attitudes and Content Knowledge of Teacher Candidates" başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
Özet
Bu araştırmanın amacı, alan ile ilişkilendirilmiş uygulamalı Ölçme ve Değerlendirme dersinin öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme okuryazarlıklarına, ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutumlarına ve alan bilgilerine etkisini incelemektir. Araştırma ayrıca, deney grubu öğretmen adaylarının, alanla ilişkilendirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik görüşlerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Araştırmada karma yöntem olarak adlandırılan, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutu, 90 fen bilgisi öğretmen adayı ile nitel boyutu ise, deney grubunda yer alan 6 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Ölçme ve Değerlendirme Okuryazarlığı Ölçeği, Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği, Akademik Başarı Testi ve Odak Görüşme Formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, alanla ilişkilendirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamalarının öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme okuryazarlık düzeylerini geliştirdiği, ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği ve konu alan bilgi düzeylerini arttırdığı belirlenmiştir. Öğretmen adayları ile yapılan odak görüşme, hem nicel sonuçların nedenini açıklamış hem de öğretim sürecinde uygulanan yöntemin hizmet etme derecesine ilişkin ayrıntılar vermiştir.
Anahtar Sözcükler: Konu alan bilgisi, öğretmen yetiştirme, ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutum, ölçme ve değerlendirme okuryazarlığı
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.