banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2020,
Sayfa: 134-140
Davetli Derleme
Geliş tarihi: 25 Nisan 2020; Kabul tarihi: 29 Nisan 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 5 Mayıs 2020
doi:10.2399/yod.20.726951; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Türkiye'de Güçlenen Mesleki Eğitim Kapasitesinin Covid-19 ile Mücadeleye Katkısı
Mahmut Özer ORCIDID (E-mail)
Bakan Yardımcısı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara
Özet
Eğitim, Covid-19 pandemisinin neden olduğu olumsuzluklardan en fazla etkilenen alanlardan birisi olmuştur. Ülkeler eğitimin kesintiye uğramaması için uzaktan eğitim ile öğrencilere destek olmaya çalışmaktadır. Türkiye'de de benzer durum söz konusu olup Milli Eğitim Bakanlığı hem internet üzerinden eğitim platformunu kullanarak hem de televizyon yayınları ile uzaktan eğitim desteği sağlamaktadır. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ve eğitim sistemindeki öğrenci sayısı dikkate alındığında Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan kitlesel eğitim desteğini başarılı bir şekilde yürütmekte ve sürekli yenilikler ve iyileştirmelerle uzaktan eğitim kalitesini de artırmaktadır. Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda mesleki eğitimi güçlendirmek için çok önemli adımlar atmış ve mesleki eğitim hem öğrenciler ve öğretmenler hem de sektörler açısından daha olumlu bir noktaya ulaşmıştır. Covid-19 salgını ile mücadele günlerinde mesleki eğitim, acil ihtiyaç duyulan tıbbi ve medikal ürünlerin üretilmesine ve dolayısıyla kolayca erişilmesine çok önemli katkı sağlamıştır. Bu çalışmada Türkiye'de mesleki eğitimin mevcut yapısı, dört temel sorun alanı, 2023 Eğitim Vizyonu'ndan sonra mesleki eğitimde yapılan iyileştirmeler ele alınmakta, Covid-19 ile mücadelede mesleki eğitimin katkılarına değinilmekte ve mesleki eğitimin daha fazla güçlendirilmesi için öneriler geliştirilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Covid-19, eğitim politikası, mesleki eğitim, okul ayrıştırması
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.