banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2020,
Sayfa: 153-162
Derleme
Geliş tarihi: 8 Nisan 2020; Kabul tarihi: 29 Nisan 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 15 Mayıs 2020
doi:10.2399/yod.20.716645; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Yeni Tip Koronavirüs'ün Türk Eğitim Politikaları Uygulamalarına Etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun Yeni Düzenlemeleri
Ebru Eren ORCIDID (E-mail)
Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Bölümü, İstanbul
Özet
Bulaşıcı hastalıklar, insanlık tarihi boyunca toplumsal yaşamın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde ise yeni tip bir Koronavirüs'ün yol açtığı ve Covid-19 olarak adlandırılan bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde baş gösteren bu salgın, Aralık 2019 itibari ile tüm dünyaya hızlıca yayılmıştır. Bu konuda önlemler alan devletler ise yeni tip Koronavirüs'ün zorunlu kıldığı yeni toplumsal düzene uygun olarak eğitim, sağlık, kültür, ulaştırma gibi çeşitli alanlarda politikalar belirlemektedir. Eğitim sisteminin bu düzenden etkilenen alanların başında olduğu düşünülürse, eğitim politikalarının etkili bir sosyal devlet politikası olarak belirlenmesinin ve uygulanmasının önemli olduğu tartışılmazdır. Söz konusu çalışma, yeni tip Koronavirüs'ün Türk eğitim politikalarına etkisini incelemektedir. Mart 2020'de Sağlık Bakanlığının Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit ettiğini açıklaması ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ivedilikle yeni düzenlemelere gitmiştir. Söylem çözümlemesine başvurularak, yeni tip Koronavirüs'ün zorunlu kıldığı bu düzenlemelere ilişkin eğitim söylemleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Covid-19, eğitim politikası, Milli Eğitim Bakanlığı, söylem çözümlemesi, Yükseköğretim Kurulu
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.