banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2020,
Sayfa: 163-180
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 3 Kasım 2019; Kabul tarihi: 16 Şubat 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 15 Mayıs 2020
doi:10.2399/yod.19.017000; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Hindistan'da Farklı Mühendislik Dallarını Seçen Öğrencilerin Seçimlerini Belirleyen Faktörler
Jandhyala B. G. Tilak ORCIDID (E-mail)
Council for Social Development [Former Professor & Vice Chancellor, National University of Educational Planning & Administration], New Delhi, India
*Bu makalede bildirilen araştırma, Hindistan Sosyal Bilimler Araştırmaları Konseyi tarafından Ulusal Burs Programı aracılığıyla finanse edilen bir araştırma projesinin bir parçasıdır.
Özet
Hindistan'da mühendislik eğitimi son otuz yılda hızlı bir ivme kaydetmiştir. Bununla birlikte, mühendislik eğitiminin tüm dalları aynı hızda büyümemiştir. Makine, inşaat ve elektrik mühendisliği gibi geleneksel alanlar uzun zamandır pek rağbet görmemekte, ancak elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği ve bilgi teknolojisi ile ilgili mühendislik alanları ise son yıllarda hızla gelişmektedir. Ortaokul mezunları ileride uzmanlaşacakları alanları seçme konusunda akılcı bir seçim yapmak zorundadır. Bu çalışma, Hindistan'daki dört farklı eyalette bulunan 40 mühendislik fakültesine kayıtlı yaklaşık 7.000 öğrencinin cevapladığı anketle toplanan verileri kullanarak, öğrencilerin 'geleneksel' ve 'modern'/ 'bilgi teknolojileri ile ilgili' mühendislik dalları arasındaki seçimlerini açıklayan belirleyicileri probit regresyon denklemi yoluyla incelemeyi amaçlamıştır. Öğrencilerin bireysel ve hane halkı özellikleri, akademik geçmişi, mevcut eğitimin özellikleri, gelecekteki istihdam beklentileri ve eğitim hedefleri gibi bazı temel faktörler belirlenmiş, probit analizinde kullanılmış ve sonuçlar ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Dal seçimleri, geleneksel alanlar, Hindistan, modern alanlar, mühendislik dalları, mühendislik eğitimi, öğrencinin seçimi, yükseköğretim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.