banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2020,
Sayfa: 181-192
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 1 Mayıs 2020; Kabul tarihi: 12 Mayıs 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 18 Mayıs 2020
doi:10.2399/yod.20.730688; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması
Engin Karadağ1,2 ORCIDID (E-mail), Cemil Yücel2,3 ORCIDID
1Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Antalya
2Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), www.uniar.net
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir
Özet
Aralık 2019'da Çin'in bildirdiği yeni tip Koronavirüs enfeksiyonu (Covid-19) birkaç haftada bütün dünyayı etkileyen bir pandemi boyutunu aldı. Pandemi, ülkelerin başta eğitim kurumları olmak üzere birçok alanda hızlı karar almalarını gerektirdi. Bu kapsamda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de üniversitelerin 2020-2021 bahar dönemini uzaktan eğitimle sürdürmeleri kararı alındı. Bu çalışmada, Türkiye'deki üniversitelerin Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin lisans öğrencilerinin memnuniyetleri incelendi. Çalışmayla bu süreçte karşılaşılan sorunların saptanması ve uzaktan eğitimin geleceğine yönelik farkındalığın artırılması amaçlandı. Survey deseninde tasarlanan çalışma, çevrimiçi (online) örnekleme yöntemlerinde e-posta listesi örnekleme kullanılarak 163 üniversitede (111 devlet ve 52 vakıf) öğrenim gören 17.939 öğrenci üzerinde yürütüldü. Veriler, çalışma kapsamında geliştirilen 5'li Likert, 22 madde ve (i) Yükseköğretim Kurulu Memnuniyeti, (ii) Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti, (iii) Dijital İçerik/Öğretim Materyali Memnuniyeti, (iv) Senkron/Canlı Ders/Video Destekli Dersler Memnuniyeti ve (v) Teknik Alt Yapı Memnuniyeti faktörlerinden oluşan 'Uzaktan Eğitim Memnuniyeti Ölçeği' kullanılarak elde edildi. Çalışma verileri; betimsel testler, t-testi ve ANOVA testleri ile analiz edildi. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin memnuniyetlerini ifade eden faktör puanlarının ortalamaları 3.73 ila 2.63 arasında değişiklik gösterdi. En yüksek memnuniyetin yaşandığı alan 'Yükseköğretim Kurulu Memnuniyeti'; en düşük memnuniyetin yaşandığı iki alan ise 'Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti' ve 'Dijital İçerik/Öğretim Materyali Memnuniyeti' olarak saptandı.
Anahtar Sözcükler: Covid-19, öğrenci memnuniyeti, uzaktan eğitim, yükseköğretim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.