banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2020,
Sayfa: 193-204
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 16 Ocak 2019; Kabul tarihi: 26 Mart 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 30 Mayıs 2020
doi:10.2399/yod.19.513584; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğrenci İntihaline İlişkin Görüşleri
Ünal Deniz ORCIDID (E-mail)
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara
*5-8 Eylül 2018 tarihlerinde Balıkesir'de düzenenlenen TÜRKKÜM - 2018 Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresinde özet bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Etik ihlallerinden biri olarak kabul edilen intihalin, özellikle öğrenciler arasında sık rastlanan bir durum olduğu bilinmektedir. Literatürde öğrenci intihaline yönelik araştırmaların çoğu, öğrenci algılarına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma ise Türkiye'de üç farklı eğitim fakültesinde görev yapan 18 öğretim üyesinin yükseköğretimde öğrenci intihaline yönelik görüşlerinin incelendiği bir olgubilim çalışmasıdır. Katılımcılar, amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiş ve betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmada genel olarak üç soruya yanıt aranmıştır. İlk soruda, öğretim üyelerinin öğrenci intihali konusundaki görüşleri ve öğrenci intihalinin nedenleri ele alınmaktadır. İkinci soruda, son yıllarda sayıca önemli bir artış gösteren intihal programlarına yönelik öğretim üyelerinin pedagojik uygulamaları ve deneyimleri üzerinde durulmaktadır. Son soruda, intihalin önlenmesinde karşılaşılan mevcut engeller ve intihalin önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır. Belirtilen bu sorularda elde edilen bilgiler ile intihale ilişkin literatürü zenginleştirmek amaçlanmaktadır. Araştırma, öğrenci intihali sorunuyla mücadelede ele alınması gereken bazı noktalara dikkat çekerek, birkaç uygulama önerisiyle sona ermektedir.
Anahtar Sözcükler: Etik, intihalin nedenleri, intihalin önlenmesi, öğrenci intihali, öğretim üyesi
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.