banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2020,
Sayfa: 205-218
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 22 Mart 2019; Kabul tarihi: 19 Nisan 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 3 Haziran 2020
doi:10.2399/yod.19.543451; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik Bölümleri Lisans Ders Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Üniversiteleri
Haşmet Sarıgül ORCIDID (E-mail)
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, İstanbul
Özet
Çalışmanın amacı, üniversitelerde; Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletme Yönetimi, Küresel İşletmecilik ve Küresel İşletme Yönetimi gibi farklı isimler altında lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerin ders programlarında uyumluluk olup olmadığının belirlenmesi, yoksa benzeşmelerin ve farklılıkların ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda ilgili alanda yükseköğretim faaliyeti gösteren otuz altı Türkiye ve yirmi bir Amerika Birleşik Devletleri üniversitesi lisans programı ders isimleri ve içerikleri temel alınarak karşılaştırılmış, benzeşme ve farklılıklar ortaya konmuştur. Hiyerarşik kümeleme analizi yönteminin kullanıldığı araştırmada sonuçlar Öklid yakınlık matrisi ve dendogram ile desteklenmiştir. Dendogram incelendiğinde bir birimlik mesafede, iki üniversitenin elemanı olduğu tek küme meydana geldiği görülmüştür. Beş birimlik mesafeye gelindiğinde birden fazla üniversitenin bir araya geldiği üç küme oluşmaktadır. Bu üç kümedeki üniversitelerin toplam sayısı yirmi üçtür. Referans alınan on birimlik uzaklıkta ise sırasıyla otuz sekiz, üç, iki ve iki üniversiteden oluşan dört kümenin ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışmada verileri kullanılan Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerinin on yedisi aynı kümede toplanmaktadır. On birimlik mesafede diğerleriyle benzeşmeyen ve kendi başlarına küme oluşturan sekiz üniversitenin tamamı Türkiye üniversiteleridir. Araştırmanın sonuçları, Türkiye üniversitelerinin ders programlarında daha fazla farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Gerek Öklid yakınlıklar, gerekse kümeler dikkate alındığında ders programlarının benzeşmesinde fakülte ve bölüm adlarının ayırt edici bir unsur olmadığı görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Ders programı, uluslararası ticaret, veri madenciliği, yükseköğretim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.