banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2020,
Sayfa: 233-246
Örnek Olay
Geliş tarihi: 11 Temmuz 2019; Kabul tarihi: 18 Nisan 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 18 Mayıs 2020
doi:10.2399/yod.19.590878; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Üniversite Öğrencilerinin Ödev Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Veda Yar Yıldırım ORCIDID (E-mail)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kahramanmaraş
Özet
Ödev; öğrencinin derste yapılanları kalıcı kılmak, bilgilerinin yanında becerilerini artırmak için bireysel veya grupça yapılan, bedensel veya zihinsel faaliyetlerdir. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin ödev hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmada üniversite öğrencilerinin ödev durumları, ödeve ilişkin düşünce ve önerileri nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yer alan 8 fakülteden (Eğitim, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik ve Mimarlık, Orman, Sağlık Bilimleri ve Ziraat) toplamda 76 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan katılımcılar ağırlıklı olarak son sınıf öğrencileridir. Verilerin analizinde açık uçlu sorularda içerik analizi, kapalı uçlu sorularda betimsel analiz yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenciler, derslerin %38.77'sinde ödev yaptıkları ve ödev için günlük ders çalışma zamanlarının %20.68'ini ayırdıklarını ifade etmektedirler. Ödevin kendilerine birçok kazanım sağladığını, ancak ödev sürecinde bazı sorunlar yaşadıklarını belirtmektedirler. Bu sorunlar arasında öne çıkanlar; zaman sorunu, kaynak sorunu, sağlıklı veri sorunu ve ödev sürecinde öğretim elemanları ile etkileşim sorunudur. Araştırmaya katılan öğrencilerin görüşleri doğrultusunda şu öneriler geliştirilebilir: Ödevler öğrenciyi geliştirmektedir. Ödevden eğitim-öğretim süreçlerinde mutlaka yararlanılmalıdır. Ödev sonuçları öğrencinin gösterdiği emek ve zamanla doğru orantılı olabilir.
Anahtar Sözcükler: Eğitim-öğretim, ödev, üniversite öğrencileri
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.