banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2020,
Sayfa: 291-300
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 4 Mart 2020; Kabul tarihi: 20 Mayıs 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Ağustos 2020
doi:10.2399/yod.20.698645; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Yükseköğretim Personeline İlişkin 7100 Sayılı Kanun ile Getirilen Yeni Düzenlemelerin Öğretim Üyesi Perspektifinden Değerlendirilmesi
Celalettin Korkmaz ORCIDID, Ahmet Bozak ORCIDID, Muhammet Baş ORCIDID (E-mail)
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Hatay
*Bu çalışmanın bir kısmı özet halinde 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresinde (10-12 Mayıs 2018, Sivas) sözlü bildiri olarak sunulmuş olup araştırmanın genişletilmiş formu makale olarak hazırlanmıştır.
Özet
Bu çalışmada 7100 sayılı Kanun ile getirilen yeni yükseköğretim düzenlemelerine ilişkin, öğretim üyelerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, araştırmaya gönüllü olarak katılmış 44 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Öğretim üyelerinin görüşleri, standartlaştırılmış açık uçlu görüşme sorularından oluşan bir form kullanılarak toplanmış ve içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretim elemanlarının yeni akademik yükselme sistemine ilişkin olumlu görüşleri olmakla birlikte, yapılan yeni düzenlemeleri görece yetersiz buldukları yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan düzenlemelere ilişkin olumlu yönde görüş bildiren katılımcılar, yeni unvanların uluslararası bir karşılığının olduğunu, unvanlar arasındaki farklılıkların gözetildiğini ve bu unvanların düzenlemeyle birlikte daha belirgin hale getirildiğini düşünmektedirler. Diğer yandan düzenlemelere ilişkin olumsuz görüş bildiren katılımcılar ise bu değişikliklerin tatmin edici bir düzenleme getirmediğini, öğretim elamanlarının unvanlarıyla ilgili sadece isim değişikliğinden öte gitmediğini, hatta kendileri açısından bir statü kaybına neden olduğunu, bu nedenle de bu tür bir düzenlemenin gerekli olmadığını düşünmektedirler. Katılımcılar, Doçentlik unvanının Üniversitelerarası Kurul tarafından sözlü sınavı yapılmadan verilmesini olumlu bir düzenleme olarak değerlendirirken, bu unvanlara ilişkin kadroların üniversiteler tarafından verilmesine ilişkin ise görece daha olumsuz yönde değerlendirmektedirler.
Anahtar Sözcükler: Atama ve yükseltme, Doçentlik unvanı, Doktor Öğretim Üyeliği
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.