banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2020,
Sayfa: 301-311
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 5 Mart 2019; Kabul tarihi: 24 Nisan 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 20 Temmuz 2020
doi:10.2399/yod.19.535995; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Türk Pazarlama Akademisine İlişkin Boylamsal Bir Çalışma: On Yılda Ne Değişti, Ne Değişmedi?
B. Zafer Erdoğan1 ORCIDID, Semra Doğan2 ORCIDID (E-mail), M. Sami İşlek3 ORCIDID
1Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Bölümü, Eskişehir
2Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İktisadive İdari Bilimler Fakültesi, Pazarlama Bölümü, Kütahya
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadive İdari Bilimler Fakültesi, Pazarlama Bölümü, Eskişehir
*Bu çalışmanın daha önceki bir versiyonu Tokyo'da yapılan GAMMA 2018'de sunulmuş ve anonim hakemler ve katılımcılar tarafından çok değerli yorumlarla karşılanmıştır. Çalışma, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 2016 yılında fon desteği almıştır.
Özet
Bu çalışmada Türk pazarlama akademisine yönelik on yıl ara ile yapılmış iki çalışmanın bulguları boylamsal bir yaklaşımla karşılaştırılmıştır. Bu yaklaşımla Erdogan ve Uzkurt'un (2007) çalışması 2016 yılında tekrarlanmış ve pazarlama akademisinin mevcut durumu ve problemlerine ilişkin çıkarımlarda bulunulmuştur. Her iki araştırmada da veriler Türk pazarlama akademisyenlerinden çevrimiçi ortamda ve kongre/sempozyumlarda bırak-topla şeklinde ulaştırılan anketlerle toplanmıştır. 2007 yılındaki 108 katılımcıya karşılık, 2016 yılında her unvandan akademisyenin yer aldığı 132 katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırma bulguları Türk pazarlama akademisinde yaşanan sorunların on yıllık süre zarfında fazlaca değişmediğini gösterirken yayın performansının ise arttığını ortaya koymaktadır. Araştırma ve öğretim ilgi alanlarının tüketici davranışı, pazarlama araştırması ve pazarlama stratejisi alanlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Öte yandan bu ilgi alanları, küresel trendler ve kariyerde ilerleme koşullarına bağlı olarak değişebilmektedir. Alanın yaşadığı sorunlara ilişkin bulgular ise pazarlama eğitimi açısından önemli çıkarımlar sunmaktadır. Nitekim pazarlama teorisi ve uygulama arasındaki boşluğun devam ettiği düşünülmektedir. Eğitime yönelik vurgulanan temel sorun ise Türkiye'de öğrenci kalitesinin yıldan yıla düştüğü yönündedir.
Anahtar Sözcükler: Araştırma ilgi alanı, boylamsal çalışma, pazarlama akademisi, pazarlama eğitimi, öğretim ilgi alanı
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.