banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2020,
Sayfa: 312-327
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 6 Mayıs 2019; Kabul tarihi: 22 Mayıs 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Ağustos 2020
doi:10.2399/yod.19.560956; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Bir Lisansüstü Dersin Kalitesinin Artırılması: Kalite Fonksiyon Göçerimi Yönteminin Kano Modeli ile Bütünleştirilmesi
Mine Ömürgönülşen ORCIDID (E-mail), Canan Eryiğit ORCIDID, Öznur Özkan Tektaş ORCIDID, Mehmet Soysal ORCIDID
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü, Ankara
Özet
Küresel ekonomide özellikle gelişmekte olan ekonomiler için lisans eğitiminin kalitesi ile rekabet edebilirlik arasında önemli bir ilişki vardır. Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), müşteri gerekliliklerini teknik gerekliliklere dönüştürmek için Toplam Kalite Yönetiminde (TKY) kullanılan önemli yöntemlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, yükseköğretimde bir lisans dersinin kalitesini artırmak için müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve öncelik sırasına koymak için Batı tarzı, üçüncü nesil KFG yöntemini Kano modeli ile birlikte uygulamaktır. Bilinebildiği kadarıyla, literatürde belirtilen yöntemlerin yükseköğretim alanında birlikte kullanıldığı ampirik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yöntemlerin birlikte kullanılması sonucunda sadece en önemli öğrenci ihtiyaçlarını ve teknik ihtiyaçları içerecek şekilde bir odaklanmış kalite evi oluşturulmuştur. Sonuçlar, tek boyutlu ihtiyaçlar olarak da adlandırılan önde gelen öğrenci gereksinimlerinin, öğretim elemanının teorik ve sektörel bilgisi gibi çoğunlukla öğretim üyelerine yönelik özellikler olduğunu göstermektedir. Cazip ihtiyaçlar olarak adlandırılan teknik geziler ve davetli konuşmacılar gibi endüstri ile etkileşimin, öğrenci memnuniyetini artırdığı tespit edilmiştir. Odaklanmış kalite evine göre, öne çıkan teknik gereksinimler bütçe/fon, derse kayıtlı öğrenci sayısı, öğretim elemanının iş yükü, fabrika gezisi, iyi iletişim/empati, öğretim elemanının niteliği ve öğretim yeterliliği olarak bulunmuştur. Çalışmada önerilen bütünleşik çerçeve, eğitim kalitesini artırmak yönünde ana öğrenci gereksinimlerini tanımlamak ve karşılamak için eğitim alanındaki karar alıcılara katkı sunabilir.
Anahtar Sözcükler: Ders kalitesi, kalite evi, kalite fonksiyon göçerimi, Kano modeli, yükseköğretim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.