banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2020,
Sayfa: 340-355
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 22 Ekim 2019; Kabul tarihi: 6 Mayıs 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 20 Temmuz 2020
doi:10.2399/yod.19.636539; Telif Hakkı © 2020, Deomed
Türkiye'deki Akademisyenlerin İş Tatmini, Rol Stresi ve İşten Ayrılma Niyetlerinin İncelenmesi
Altan Doğan ORCIDID (E-mail), Rıza Demir ORCIDID, Erman Türkmen ORCIDID
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul
Özet
Akademisyenler, her meslek grubunda olduğu gibi, görevlerini yerine getirirlerken çeşitli sorunlarla ve sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Yaşanan bu sorunları ve sıkıntıları çözüp, akademisyenlerin verimli ve huzurlu çalışabilmelerini sağlamak için öncelikle mevcut sorunların ve sıkıntıların neler olduğunu ortaya koyacak, kapsamı geniş araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu noktadan hareketle bu araştırmada, Türkiye'deki üniversitelerde çalışan akademik personelin sorunları arasında yer alan; iş tatmininin, işten ayrılma niyetinin ve rol streslerini oluşturan rol belirsizliğinin ve rol çatışmasının mevcut durumlarının belirlenmesi ve akademisyenlerin iş tatminlerinin, rol streslerinin ve işten ayrılma niyetlerinin, bu değişkenleri etkileyebilecek demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, demografik değişkenlerin de kapsamlı olarak ele alınması hedeflenmiş ve cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sayısı, akademik unvan, akademisyenlik süresi, kurum kıdemi, üniversite türü, temel çalışma alanı, çalışılan birim, idari görev, yurtdışında akademik çalışmada bulunma, farklı üniversitede ders verme, son 3 yıldaki haftalık ortalama ders sayısı ve son 3 yıldaki yayın sayısı demografik değişkenleri bu doğrultuda incelenmiştir. Araştırmaya, Türkiye çapında 3578 akademisyen katılmıştır. Araştırma sonunda, akademisyenlerin iş tatmini seviyelerinin ve rol çatışmalarının orta düzeyde, rol belirsizliklerinin ve işten ayrılma niyetlerinin düşük düzeyde ve rol streslerinin de düşük ile orta düzey arasında olduğu bulunmuştur. Ayrıca akademisyenlerin iş tatminlerinin, rol streslerinin ve işten ayrılma niyetlerinin birçok demografik değişkene göre farklılaştığı sonucuna da ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Akademik personel, iş tatmini, işten ayrılma niyeti, rol belirsizliği, rol çatışması, rol stresi
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.