banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Görüş
Geliş tarihi: 16 Ekim 2018; Kabul tarihi: 29 Eylül 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 15 Şubat 2021
doi:10.2399/yod.19.030000; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Ormancılık Yükseköğretim Kurumlarında İsim Değiştirme Süreçleri
Orhan Sevgi ORCIDID (E-mail)
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Özet
Ormancılıkta yükseköğretim, 1857 yılından başlayarak günümüze kadar devam etmiştir. Ormancılık eğitiminin bağlı olduğu kurumlara ilişkin isim değişiklikleri; (1) 1857-1934 yılları arası, (2) 1945-1948 yılları arası ve (3) 2006-2018 yılları arası olacak biçimde üç dönemde incelenmiştir. Orman Fakültesi, ilk döneminde önce Maden Bakanlığına sonra Tarım Bakanlığına, Cumhuriyet dönemi ile birlikte de, 1934'te Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne (YZE) bağlanmıştır. Bu dönemdeki değişimler kurumun ve mesleğin itibarını artırıcı yönde olmuştur. İkinci dönemde ise ormancılık yükseköğretimi YZE'den İstanbul Üniversitesine bağlanmıştır. Meydana gelen bu değişikliklerin karar süreçlerine, Orman Fakültesinin kurulları ve öğretim üyeleri doğrudan dâhil edilmiştir. Üçüncü dönem ise ormancılık eğitimi kurumlarının ve meslek sahiplerinin sürece dahil edilmeden düzenlemelerin yapıldığı dönem olarak kendisini göstermektedir. Yükseköğretim politikasızlığının bir yansıması olarak kurumsal isimlerin korunmadığı ve ormancılık yükseköğretim kurumlarında akademik bir geleneğin oluşması geciktirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Fakülte isimleri, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, ormancılık yükseköğretimi, Yüksek Ziraat Enstitüsü
Makalenin atıf künyesi: Sevgi, O. (2021). Ormancılık yükseköğretim kurumlarında isim değiştirme süreçleri. Yükseköğretim Dergisi, doi:10.2399/yod.19.030000
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.