banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Görüş
Geliş tarihi: 19 Şubat 2020; Kabul tarihi: 15 Kasım 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 22 Nisan 2021
doi:10.2399/yod.20.691437; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Eğitim Hukukunda Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Disiplin Suçları ve Cezaları: Hukuki Esaslarıyla Bazı Sorunsallar Üzerine
Erdem Hareket ORCIDID (E-mail)
Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kırıkkale
Özet
Kamusal yaşam içerisindeki tüm görevlilerin ve kamu tüzel kişiliğine sahip yükseköğretim kurumları bünyesinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin, bulundukları kurumsal alan içerisindeki hak, sorumluluk, görev veya statüden kaynaklı hal ve eylemlerinin, hukuka uygunluğu kamusal yaşamın vazgeçilmez bir gerekliliğidir. Bu gereklilik, pozitif norm hükümleri ile çerçevelenmektedir. Yükseköğretim öğrencilerine yönelik disiplin suçlarına konu eylemler ve bunlara ilişkin öngörülen cezalar mevzusu, başta idare olmak üzere, ceza, disiplin ve eğitim hukuku gibi çeşitli hukuk alanlarının konu sınırlarına temas etmektedir. Dolayısıyla, öğrenci disiplin suçları ve cezalarına ilişkin mevzuat hükümlerinin hukuki ilke ve esaslara dayalı olarak ortaya konulmuş olması gerekmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda çalışmada, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne ve buna dayalı yürütülen soruşturma ve ceza tesisi süreçlerine hukuki hükümler ve esaslar ekseninde ışık tutulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Eğitim hukuku, disiplin yönetmeliği, hukuki esaslar ve sorunsallar, öğrenci disiplin suçları ve cezaları, yükseköğretim öğrencileri
Makalenin atıf künyesi: Hareket, E. (2021). Eğitim hukukunda yükseköğretim öğrencilerine yönelik disiplin suçları ve cezaları: Hukuki esaslarıyla bazı sorunsallar üzerine. Yükseköğretim Dergisi, doi:10.2399/yod.20.691437
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.