banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 24 Şubat 2019; Kabul tarihi: 12 Ocak 2021; Çevrimiçi yayın tarihi: 12 Mayıs 2021
doi:10.2399/yod.21.531653; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Yabancı Diller Yüksekokullarında Yeni Öğretim Görevlisi İstihdam Sürecinin Gereklilikleri: Yöneticiler Ne Diyor?
Erdem Aksoy1 ORCIDID (E-mail), Derya Bozdoğan2 ORCIDID, Mümin Şen3 ORCIDID
1TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara
2McMaster Universitesi, MELD Programı, Hamilton, ON, Kanada
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Ankara
Özet
2018 yılında 2547 sayılı Kanun çerçevesinde "okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı" olarak yükseköğretim kurumlarında mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilen kişilerin de unvanları değiştirilerek hepsi "öğretim görevlisi" adı altında birleştirilmiştir. Bu yasal değişiklik aynı zamanda yeni istihdam edilecek olan öğretim görevlilerinden istenen gerekliliklerde de değişime yol açmıştır. Bu değişiklikle birlikte yabancı diller yüksekokullarında istihdam edilecek olan öğretim görevlilerinin yüksek lisans derecesine sahip olmaları ön koşulu getirilmiştir. Bu araştırma ile yabancı diller yüksekokulu yöneticilerinin bu değişiklik hakkındaki görüşleri tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bulguları özellikle yeni öğretim görevlisi istihdam etme sürecinde yaşadıkları zorluklardan dolayı yöneticilerin yeni uygulamaya ilişkin olumsuz görüşlere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. İngilizce öğretmenliğinde yüksek lisansa alternatif olarak sertifikasyon, öğretim deneyimi ve diğer ilişkili alanlarda yapılacak olan yüksek lisans derecesi gösterilmiştir. Öğretim görevlilerine özellikle kuram ve uygulamayı bütünleştiren sürekli mesleki gelişim çalışmalarının sağlanması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Öğretim görevlileri, öğretmen nitelikleri, yabancı diller yüksekokulu, yöneticiler
Makalenin atıf künyesi: Aksoy, E., Bozdoğan, D., & Şen, M. (2021). The new requirement for instructor recruitment at school of foreign languages: What do administrators think? Yükseköğretim Dergisi, doi:10.2399/yod.21.531653
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.